3.jpg
Piątek,
22 Września, 2017
KOiZ
PDF Drukuj Email

Wykaz publikacji naukowych pracowników katedry:

 1. Dziurzańska Agnieszka, Śmigielska Anna, Worach Anna "Przegląd metod reprezentacji wiedzy w systemach ekspertowych" [w:] "Metody informatyki stosowanej w zarządzaniu", Roczniki Informatyki Stosowanej Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej nr 6, Szczecin, 2004

 2. Dziurzańska Agnieszka "Możliwość zastosowania systemów ekspertowych do wyboru odpowiedniego pracownika" [w:] "Metody informatyki stosowanej w zarządzaniu", Roczniki Informatyki Stosowanej Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej nr 9, Szczecin, 2005

 3. Dziurzańska Agnieszka "Wybór formy współpracy grupowej" [w:] Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej RPI'2006, Szczecin, 2006

 4. Dziurzańska Agnieszka, Olejniczak Wojciech "Teams in IT Project Management" [w:] "Polish Journal of Environmental Studies", Vol. 16, No. 4A, 2007

 5. Dżega Dorota "The implementation of probabilistic networks in an Expert System supporting operational risk management", International Workshop: Control and Information Technology IWCIT'03, Gliwice, 2003

 6. Dżega Dorota "Wykorzystanie modelowania probabilistycznego w systemie ekspertowym wspomagającym zarządzanie ryzykiem operacyjnym. Systemy informatyczne - zastosowania i wdrożenia: T. 3, Cz. 2 red. Janusz K. Grabar, Jerzy S. Nowak, Warszawa - Szczyrk, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2003

 7. Dżega Dorota "Implementacja sieci bayesowskich jako bazy wiedzy w systemach ekspertowych" [w:] "Wiedza - światłem na drodze społeczeństwa przyszłości", monografia, praca pod redakcją prof. US dr hab. Agnieszki Szewczyk, Szczecin, 2003

 8. Dżega Dorota "Wykorzystanie Internetu w procesie agregacji finansowej", Firma i Rynek nr 1/2003, Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin, 2003

 9. Dżega Dorota "Wykorzystanie sieci Bayesa w ocenie ryzyka operacyjnego" [w:] Materiały 7 Sesji Naukowej Informatyki, Szczecin, Wydział Informatyki Politechniki Szczecińskiej, 2002

 10. Dżega Dorota, Pietruszkiewicz Wiesław "Polskie portale internetowe. Finansowanie, wyniki, perspektywy", Nowoczesne technologie w sferze usług finansowych, red. nauk. Beata Świecka, Szczecin, 2002

 11. Dżega Dorota "Ryzyko operacyjne w bankowości elektronicznej - zarys problematyki, potrzeby zarządzania", Rynki finansowe w przestrzeni elektronicznej, red. nauk. Beata Świecka, Szczecin, 2004

 12. Dżega Dorota "Identyfikacja i analiza ryzyka w projektach informatycznych" [w:] "Informatyka we współczesnym zarządzaniu", red. Jerzy Kisielnicki, Jerzy S. Nowak, Janusz K. Grabara, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2004

 13. Dżega Dorota "Niepewność informacji w procesie decyzyjnym" [w:] "Informacja - dobra lub zła nowina", monografia, praca pod redakcją prof. US dr hab. Agnieszki Szewczyk, Szczecin, 2004

 14. Dżega Dorota "Uczenie maszynowe w warunkach niepewności informacji - zastosowanie sieci przyczynowych powiązań" [w:] "Metody informatyki stosowanej w zarządzaniu", Roczniki Informatyki Stosowanej Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej nr 6, Szczecin, 2004

 15. Dżega Dorota "Estymacja nakładów pracy w procesie wytwarzania systemów informatycznych" [w:] "Metody informatyki stosowanej w zarządzaniu", Roczniki Informatyki Stosowanej Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej nr 9, Szczecin, 2005

 16. Dżega Dorota "Kryteria sukcesu projektów informatycznych - Open Source Software a oprogramowanie własnościowe" [w:] Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej RPI'2006, Szczecin, 2006

 17. Dżega Dorota, Olejniczak Wojciech "Conceptual Model of Software Projects' Risk Mapping" [w:] "Polish Journal of Environmental Studies", Vol. 16, No. 4A, 2007

 18. Flejterski Stanisław "Różnicowanie struktur we współczesnej bankowości", Szczecin, 2002

 19. Flejterski Stanisław "Ekonomia globalna. Synteza", Warszawa, 2003 (współautor)

 20. Flejterski Stanisław "Niemiecki system bankowy", Warszawa, 2004 (współautor)

 21. Flejterski Stanisław "Finanse i bankowość. Przewodnik do studiowania", Szczecin, 2004 (współautor)

 22. Godniak Maciej "Lingubot jako wirtualny konsultant w zastosowaniach e-commerce" [w:] "Materiały VII Sesji Naukowej Informatyki", Szczecin, 2002 icon [PDF]

 23. Godniak Maciej, Roszkowski Maciej "Technologia Business Intelligence jako kluczowy proces zarządzania wiedzą w nowoczesnym przedsiębiorstwie" [w:] "Wiedza - światłem na drodze społeczeństwa przyszłości", monografia, praca pod redakcją prof. US dr hab. Agnieszki Szewczyk, Szczecin, 2003

 24. Godniak Maciej, Roszkowski Maciej "Dynamika dostępu do wiedzy poprzez Internet. Inteligentna wyszukiwarka sieciowa" [w:] "Wiedza - światłem na drodze społeczeństwa przyszłości", monografia, praca pod redakcją prof. US dr hab. Agnieszki Szewczyk, Szczecin, 2003

 25. Godniak Maciej "e-konkurencja w e-gospodarce" [w:] "W poszukiwaniu strategicznych przewag konkurencyjnych", praca pod redakcją naukową dr Jerzego Lecha Czarnoty i prof. Mieczysława Moszkowicza, Częstochowa, 2003

 26. Godniak Maciej "Nowoczesne technologie teleinformatyczne a procesy integracyjne w Europie" [w:] "Współczesne procesy integracyjne w wymiarze społeczno-ekonomicznym", praca pod redakcją prof. Jana Adamczyka, Rzeszów, 2003

 27. Godniak Maciej "Wspomaganie zarządzania w organizacji wirtualnej z wykorzystaniem technologii typu >Multi-Agent Systems<" [w:] "Systemy Wspomagania Organizacji 2003", praca zbiorowa pod redakcją dr Teresy Porębskiej-Miąc i prof. Henryka Sroki, Katowice, 2003

 28. Godniak Maciej, Roszkowski Maciej "Domena internetowa firmy jako źródło informacji biznesowych" [w:] "Informacja - dobra lub zła nowina", monografia, praca pod redakcją prof. US dr hab. Agnieszki Szewczyk, Szczecin, 2004 icon [PDF]

 29. Godniak Maciej, Roszkowski Maciej "Istota procesu informacyjnego na przykładzie klasyfikacji klientów za pomocą sieci neuronowych" [w:] "Informacja - dobra lub zła nowina", monografia, praca pod redakcją prof. US dr hab. Agnieszki Szewczyk, Szczecin, 2004

 30. Godniak Maciej "Informatyczne wspomaganie procesu tworzenia organizacji wirtualnej" [w:] "Trzecia Konferencja Entuzjastów Informatyki KEI'2004", Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Chełm, 2004

 31. Godniak Maciej "Polska jako uczestnik programów rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Europie" [w:] "Polska w Unii Europejskiej - szanse i zagrożenia dla gospodarki. Spojrzenie makro-, mezzo- i mikroekonomiczne" tom I, praca zbiorowa pod redakcją naukową Beaty Filipiak i Stanisława Flejterskiego, Szczecin, 2004 icon [PDF]

 32. Godniak Maciej "Technologie inteligentnych agentów jako narzędzie wspomagania zarządzania w organizacjach rozproszonych" [w:] "Informatyka narzędziem współczesnego zarządzania", Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Warszawa, 2004 icon [PDF]

 33. Godniak Maciej "Rola inteligentnych agentów w procesie tworzenia organizacji wirtualnej" [w:] "Systemy Wspomagania Organizacji 2004", praca zbiorowa pod redakcją dr Teresy Porębskiej-Miąc i prof. Henryka Sroki, Katowice, 2004

 34. Godniak Maciej "Technologia Radio Frequency Identification w zastosowaniach komercyjnych" [w:] "Metody informatyki stosowanej w zarządzaniu", Roczniki Informatyki Stosowanej Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej nr 6, Szczecin, 2004 icon [PDF]

 35. Godniak Maciej "Globalna sieć Internet jako źródło wirtualnej wiedzy oraz realnych zagrożeń" [w:] "Komputer - przyjaciel czy wróg?", monografia, praca pod redakcją naukową prof. US dr hab. Agnieszki Szewczyk, Szczecin, 2005 icon [PDF]

 36. Godniak Maciej, Godniak Adrian "Transakcje e-commerce jako zawieranie umów na odległość drogą elektroniczną" [w:] "Metody informatyki stosowanej w zarządzaniu", Roczniki Informatyki Stosowanej Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej nr 9, Szczecin, 2005 icon [PDF]

 37. Godniak Maciej "Problemy zdalnego pozyskiwania danych o firmach z sieciowych systemów informacyjnych" [w:] "Metody informatyki stosowanej w zarządzaniu", Roczniki Informatyki Stosowanej Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej nr 9, Szczecin, 2005 icon [PDF]

 38. Godniak Maciej "Modelling of Intelligent Agent Based System for Multi-Criteria Partner Selection in VO Projects" (współautor: Antoni Nowakowski) [w:] "Polish Journal of Environmental Studies", Vol. 15, No. 4C, 2006

 39. Godniak Maciej "Modelowanie systemu agentowego wspomagającego dobór obiektów dla wirtualnych organizacji" [w:] "Informatyka w globalnym świecie", Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Warszawa, 2006

 40. Godniak Maciej, Krzysiek Ewelina "Wirtualna przestrzeń kooperacyjna w projekcie eTwinning jako wykorzystanie narzędzi ICT i języków obcych w procesach edukacyjnych" [w:] "Problemy Społeczeństwa Informacyjnego", tom II, monografia, praca pod redakcją naukową prof. US dr hab. Agnieszki Szewczyk, Szczecin, 2007

 41. Kieruzel Magdalena "Ekonomiczne aspekty podpisu elektronicznego", VII Sesja Naukowa Informatyki, Politechnika Szczecińska Wydział Informatyki, Szczecin, 2002

 42. Kieruzel Magdalena "Charakterystyka zastosowania podpisu elektronicznego w sektorze bankowym aspekty instytucjonalne i finansowe", "Rynki finansowe w przestrzeni elektronicznej", Wydawnictwo Economicus, Szczecin, 2002

 43. Kieruzel Magdalena "Outsourcing usług informatycznych", VIII Sesja Naukowa Informatyki, Politechnika Szczecińska Wydział Informatyki, Szczecin, 2003

 44. Kieruzel Magdalena "Outsourcing informatyki źródłem oszczędności w przedsiębiorstwie" [w:] "Informacja - dobra lub zła nowina", monografia, praca pod redakcją prof. US dr hab. Agnieszki Szewczyk, Szczecin, 2004

 45. Kieruzel Magdalena, Lipczyński Tomasz "Formularz elektroniczny ebForm jako skuteczne narzędzie wymiany informacji" [w:] "Metody informatyki stosowanej w zarządzaniu", Roczniki Informatyki Stosowanej Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej nr 6, Szczecin, 2004

 46. Kieruzel Magdalena, Lipczyński Tomasz "Analiza scenariuszowa jako metoda przedstawiania przyszłości" [w:] "Metody informatyki stosowanej w zarządzaniu", Roczniki Informatyki Stosowanej Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej nr 6, Szczecin, 2004

 47. Kieruzel Magdalena "Reengineering jako przykład współczesnej koncepcji zarządzania służącej przebudowie procesów organizacyjnych" [w:] "Metody informatyki stosowanej w zarządzaniu", Roczniki Informatyki Stosowanej Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej nr 9, Szczecin, 2005

 48. Lipczyński Tomasz "Specjalne strefy ekonomiczne - czy będą potrzebne polskiej gospodarce w Unii Europejskiej", Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Bliżej Unii Europejskiej - warunki funkcjonowania podmiotów gospodarczych w Zjednoczonej Europie" Szczecin, 2003

 49. Lipczyński Tomasz "Przyszłość polskich specjalnych stref ekonomicznych w aspekcie integracji z UE", Konferencja Młodych Pracowników Nauki Wyższych Szkół Niepublicznych "Konkurencyjność gospodarki polskiej w przededniu integracji z Unią Europejską", Szczecin, 2003

 50. Lipczyński Tomasz "Role of small and medium enterprises in regional development", Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Together in Europe", Szczecin, 2004

 51. Lipczyński Tomasz, Gałażewska A. "Informacja jako najważniejszy zasób przedsiębiorstwa w dobie globalizacji" [w:] "Informacja - dobra lub zła nowina", monografia, praca pod redakcją prof. US dr hab. Agnieszki Szewczyk, Szczecin, 2004

 52. Lipczyński Tomasz "Zarządzanie wiedzą w e-commerce a założenia nowej ekonomii" [w:] "Metody informatyki stosowanej w zarządzaniu", Roczniki Informatyki Stosowanej Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej nr 9, Szczecin, 2005

 53. Nadolna Bożena "Podstawowe kategorie wyceny instrumentów finansowych" [w:] Inwestycje w rachunkowości, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2002, str. 258-267

 54. Nadolna Bożena "Komentarz do ustawy o rachunkowości", red. T. Kiziukiewicz, Lexis Nexis - Wydawnictwo Prawnicze, PWN, Warszawa 2003, r.4. str. 173

 55. Nadolna Bożena "Rachunkowość i plan kont z komentarzem dla zakładów opieki zdrowotnej", red. M. Hass-Symotiuk, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003, r.8,11,12 str. 86

 56. Nadolna Bożena "Polish and International Provisions Applied to Balance Sheet" [w:] Inzinerine Ekonomika, nr 2 (33), Kaunas, 2003, str. 47-55

 57. Nadolna Bożena "Bariery wdrażania informatycznego systemu controllingu w przedsiębiorstwie. Kierunki rozwoju controllingu a praktyka polskich przedsiębiorstw", praca zbiorowa pod red. E.Nowaka, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 987, str. 75-89

 58. Nadolna Bożena "Zamortyzowany koszt jako kategoria wyceny instrumentów finansowych w rachunkowości. Zarządzanie Finansami. Mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw" tom I, praca zbiorowa pod. red. D. Zarzeckiego, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 2003, str. 97-106

 59. Nadolna Bożena "Księgowe aspekty wyceny instrumentów finansowych", ZN AR Szczecin, Seria Oeconomica 2003, 232 (42), str. 541-554

 60. Nadolna Bożena "Przesłanki wykorzystania Internetu w sprawozdawczości finansowej jednostek gospodarczych" [w:] "Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi", praca zbiorowa pod red. T. Kiziukiewicz, Szczecin, 2003 str. 324-331

 61. Nadolna Bożena "Instrumenty pochodne jako narzędzia zabezpieczania transakcji na rynku produktów rolnych", ZN AR Szczecin, Seria Oeconomica 2003, 230 (41), str. 531-541

 62. Nadolna Bożena "Zakres rachunkowości na Wydziale Informatyki Politechniki Szczecińskiej" [w:] Zeszyty Teoretyczne rachunkowości, tom 14 (70), Warszawa, str. 96-103

 63. Nadolna Bożena, Kiziukiewicz Teresa. "Sylwetka uczestnika studium podyplomowego 'Rachunkowość' a program studium", t.14 (70), Warszawa, str. 80-87

 64. Nadolna Bożena "Fundusze ekologiczne w Polsce. Osiągnięcia Transgranicznej Współpracy polsko-niemieckiej w społeczno-gospodarczej aktywizacji obszarów transgranicznych. tom II, Wydawnictwo WEiOGŻ AR, Szczecin, 2003, str. 471-479

 65. Nadolna Bożena "Informatyczne systemy controllingu w przedsiębiorstwie" [w:] "Informatyka w controllingu", praca zbiorowa pod red. K. Winiarskiej, Zeszyty Katedry Rachunkowości US, Szczecin, 2003, str. 81-88

 66. Nadolna Bożena "Wartość godziwa jako kategoria wyceny instrumentów finansowych w jednostkach gospodarki żywnościowej" [w:] Folia univ. Agric. Stetin, 2004, Oeconomica 237 (43)

 67. Nadolna Bożena "Procedury implementacji w przedsiębiorstwie informatycznych systemów zarządzania z podsystemami controllingu" [w:] "Rachunkowość zarządcza i Controlling w warunkach integracji z Unią Europejską", Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1019, 2004

 68. Nadolna Bożena "Internetowe biura rachunkowe jako przykład wirtualizacji usług księgowych" [w:] "Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi", praca zbiorowa pod red. T. Kiziukiewicz, Szczecin, 2004

 69. Nadolna Bożena "Determinanty efektywnego wdrażania systemów informatycznych wspierających controlling w przedsiębiorstwie" [w:] "Rachunkowość a controling", Szczecin, 2004

 70. Nadolna Bożena "Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych", praca zbiorowa pod red. T. Kiziukiewicz, Difin, Warszawa, 2004

 71. Nadolna Bożena "Wpływ zasad gospodarki finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych na ewidencję dochodów i wydatków" [w:] "Rachunkowość w jednostkach sektora finansów publicznych", Warszawa, 2004

 72. Nermend Małgorzata "Identyfikacja urządzeń i mediów transmisyjnych umożliwiających dostęp do usług internetowych" [w:] "Metody informatyki stosowanej w zarządzaniu", Roczniki Informatyki Stosowanej Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej nr 6, Szczecin, 2004

 73. Nermend Małgorzata "Metody komputerowego modelowania zachowań konsumentów" [w:] "Komputer - przyjaciel czy wróg?", monografia, praca pod redakcją naukową prof. US dr hab. Agnieszki Szewczyk, Szczecin, 2005

 74. Nermend Małgorzata, Nermend Kesra "Rozwój zintegrowanych systemów MRP/ERP II wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem" [w:] "Problemy Społeczeństwa Informacyjnego", tom I, monografia, praca pod redakcją naukową prof. US dr hab. Agnieszki Szewczyk, Szczecin, 2007

 75. Nermend Małgorzata, Nermend Kesra "Zastosowanie teorii zbiorów przybliżonych do modelowania zachowań konsumentów" [w:] "Problemy Społeczeństwa Informacyjnego", tom II, monografia, praca pod redakcją naukową prof. US dr hab. Agnieszki Szewczyk, Szczecin, 2007

 76. Nowakowski Antoni, Cypryjański Jacek "Trendy zastosowań informatyki w przedsiębiorstwach", Szczecin, 2001

 77. Nowakowski Antoni "Dylematy przedsiębiorczości", Szczecin, 2003

 78. Nowakowski Antoni, Godniak Maciej "Zastosowanie technologii inteligentnych agentów w procesie tworzenia organizacji wirtualnej" [w:] "Materiały VIII Sesji Naukowej Informatyki", Szczecin, 2003 icon [PDF]

 79. Nowakowski Antoni, Roszkowski Maciej "Proces przygotowania i wstępnego przetwarzania zbioru uczącego dla sieci neuronowej", VIII Sesja Naukowa Informatyki, Szczecin, 2003

 80. Nowakowski Antoni, Cypryjański Jacek "Ekonomiczna ocena informatyzacji - praktyka, problemy, kierunki badań" [w:] "Systemy Wspomagania Organizacji 2004", praca zbiorowa pod redakcją dr Teresy Porębskiej-Miąc i prof. Henryka Sroki, Katowice, 2004

 81. Nowakowski Antoni, Bieliackij N.P., Rudak I.K. "Instrumenty zarządzania personelem" [w:] "Ekonomika, uprawlienie, prawo” nr 1/2004, Mińsk, 2004

 82. Nowakowski Antoni, Bieliackaja T.N., Rudak I.K. "Zarządzanie personelem w systemie zarządzania antykryzysowego" [w:] "Antykryzysnoje uprawlenie i powyszenie konkurentosposobnosti ekonomiki pespubliki Biełarus", zbiór materiałów II Konferencji Międzynarodowej, Mińsk, 2004

 83. Nowakowski Antoni, Roszkowski Maciej "Identyfikacja klienta jako warunek konkurencyjności organizacji wirtualnej" [w:] "Metody informatyki stosowanej w zarządzaniu", Roczniki Informatyki Stosowanej Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej nr 6, Szczecin, 2004

 84. Nowakowski Antoni, Godniak Maciej "Rola systemów wieloagentowych we wspomaganiu funkcjonowania wirtualnych organizacji", [w:] "Metody informatyki stosowanej w zarządzaniu", Roczniki Informatyki Stosowanej Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej nr 6, Szczecin, 2004 icon [PDF]

 85. Nowakowski Antoni, Roszkowski Maciej "Application of Dichotomous Pattern Classification Methods for Evaluation of Consumer Interest in Buying Goods or Services on E-market" [w:] "Polish Journal of Environmental Studies", Vol. 16, No. 4A, 2007

 86. Nowakowski Antoni, Nermend Małgorzata "Application of Rough Set Theory to Evaluation of Advertisement Impact to Consumers' Buying Decisions" [w:] "Polish Journal of Environmental Studies", Vol. 16, No. 4A, 2007

 87. Olejniczak Wojciech "Zarządzanie cyklem życia systemów – ku systemom wiedzy" [w:] "Zarządzanie wiedzą w systemach informacyjnych", Wydawnictwo AE O.Langego we Wrocławiu, Wrocław, 2004

 88. Olejniczak Wojciech, Rozwadowski Jerzy "Rola technologii informacyjnych w świetle konwencji bolońskiej i lizbońskiej" [w:] "Społeczeństwo informacyjne wizja czy rzeczywistośc?", AGH, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, Kraków, 2004

 89. Olejniczak Wojciech, Śmigielska-Kaczmarek Anna "Process Management Approach in Organization" [w:] "Polish Journal of Environmental Studies", Vol. 15, No. 4C, 2006

 90. Olejniczak Wojciech, Śmigielska-Kaczmarek Anna "Risk of Initiating System CRM" [w:] "Polish Journal of Environmental Studies", Vol. 16, No. 4A, 2007

 91. Pietruszkiewicz Wiesław "Ocena przedsiębiorstwa na podstawie danych finansowych" [w:] Materiały VI Sesji Naukowej Informatyki, Politechnika Szczecińska Wydział Informatyki, Szczecin, 2001

 92. Pietruszkiewicz Wiesław "Prognozowania sytuacji kryzysowych w przedsiębiorstwie - analiza możliwości zastosowania modeli dyskretnych systemów dynamicznych", Firma i Rynek 2/3 2002, Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin, 2002

 93. Pietruszkiewicz Wiesław "Prognozowanie sytuacji kryzysowych w przedsiębiorstwie", Materiały VII Sesji Naukowej Informatyki, Politechnika Szczecińska Wydział Informatyki, Szczecin, 2002

 94. Pietruszkiewicz Wiesław "Systemy informatyczne w procesie zarządzania (przegląd modeli)", Firma i rynek 4/2002-1/2003, Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin, 2003

 95. Pietruszkiewicz Wiesław "Przepływ danych finansowych na wirtualnych rynkach - propozycja aplikacji XML", [w:] "Rynki finansowe w przestrzeni elektronicznej" pod red. Świecka B., Wydawnictwo Economicus, Szczecin, 2004

 96. Pietruszkiewicz Wiesław "Wykorzystanie specyfikacji J2EE oraz komponentów EJB w systemie ekspertowym" [w:] Materiały konferencyjne "Wiedza - światłem na drodze do społeczeństwa przyszłości", Uniwersytet Szczeciński, Międzyzdroje, 2003

 97. Pietruszkiewicz Wiesław "An Application of the Discrete Dynamical System models in an Early Warning System Forecasting Financial Distress" [w:] Materiały konferencyjne "International Workshop Control and Information Technology IWCIT'03", Silesian University of Technology, Gliwice, 2003

 98. Pietruszkiewicz Wiesław "Modele systemów dynamicznych w hybrydowych systemach ekspertowych" [w:] "Informacja - dobra lub zła nowina", monografia, praca pod redakcją prof. US dr hab. Agnieszki Szewczyk, Szczecin, 2004

 99. Pietruszkiewicz Wiesław "Możliwość zastosowania dyskretnych struktur prognozujących w systemach eksperckich wczesnego ostrzegania o sytuacjach kryzysowych w przedsiębiorstwie" [w:] "Metody informatyki stosowanej w zarządzaniu", Roczniki Informatyki Stosowanej Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej nr 6, Szczecin, 2004

 100. Pietruszkiewicz Wiesław "Budowa systemu wspomagania decyzji na przykładzie problemu wyboru układów redukcji spalin" [w:] "Metody informatyki stosowanej w zarządzaniu", Roczniki Informatyki Stosowanej Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej nr 9, Szczecin, 2005

 101. Pietruszkiewicz Wiesław "Błędy w projektach informatycznych" [w:] Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej RPI'2006, Szczecin, 2006

 102. Radomski Janusz "Funkcje i obszary wykorzystania controllingu personalnego w zarządzaniu zasobami ludzkimi" [w:] "Metody informatyki stosowanej w zarządzaniu", Roczniki Informatyki Stosowanej Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej nr 6, Szczecin, 2004

 103. Radomski Janusz "Formułowanie strategii przedsiębiorstwa jako proces rozwiązywania trudnych problemów decyzyjnych" [w:] "Metody informatyki stosowanej w zarządzaniu", Roczniki Informatyki Stosowanej Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej nr 6, Szczecin, 2004

 104. Roszkowski Maciej "Mikropłatności jako narzędzie handlu internetowego", VI Sesja Naukowa Informatyki, Szczecin, 2001

 105. Roszkowski Maciej "Analiza mechanizmów kreowania lojalności klienta w e-biznesie", VII Sesja Naukowa Informatyki, Szczecin, 2002

 106. Roszkowski Maciej "Teatr jako organizacja z elementami wirtualności", Międzynarodowa Konferencja Teatry w Europie - organizacja, finansowanie i współpraca transgraniczna, 2003

 107. Roszkowski Maciej "Sieci neuronowe jako przykład współczesnej technologii informatycznej" [w:] "Trzecia Konferencja Entuzjastów Informatyki KEI'2004", Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Chełm, 2004

 108. Roszkowski Maciej "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej przy użyciu profilowania klientów za pomocą sieci neuronowych" [w:] "Polska w Unii Europejskiej - szanse i zagrożenia dla gospodarki. Spojrzenie makro-, mezzo- i mikroekonomiczne" tom II, praca zbiorowa pod redakcją naukową Beaty Filipiak i Stanisława Flejterskiego, Szczecin, 2004

 109. Roszkowski Maciej "Wybrane metody doboru zmiennych wejściowych dla sieci neuronowej" [w:] "Metody informatyki stosowanej w zarządzaniu", Roczniki Informatyki Stosowanej Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej nr 9, Szczecin, 2005

 110. Roszkowski Maciej "Sieci neuronowe jako narzędzie wspomagające marketing bezpośredni" [w:] "Metody informatyki stosowanej w zarządzaniu", Roczniki Informatyki Stosowanej Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej nr 9, Szczecin, 2005

 111. Rozenberg Leonard, Trojczak Patrycja "System oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i ryzyka bankowego w działalności bankowej", konferencja "Zarządzanie Finansami", 2003 icon [PDF]

 112. Rozenberg Leonard, Twardochleb Michał "O pewnej metodzie optymalizacji portfela inwestycji w warunkach dużej liczby zmiennych decyzyjnych", Ogólnopolska Konferencja "E-Finanse 2003", Szczecin, 2003

 113. Rozenberg Leonard, Dorozik Leon "Próba oceny przemian w polskim przemyśle stoczniowym oraz celowości wspierania tego przemysłu przez państwo", V Ogólnopolska Konferencja "Region 2004", Szczecin, 2004

 114. Rozenberg Leonard, Stypa Zbigniew "Podstawowe czynniki ryzyka w działalności Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. na początku XXI wieku i metody przeciwdziałania im", V Ogólnopolska Konferencja "Region 2004", Szczecin, 2004

 115. Rozenberg Leonard, Pietruszkiewicz Wiesław "Comparison of Different Pattern Recognition Methods in Field of Financial Distress Prediction" [w:] Computer Information Systems and Applications vol. I pod red. Saeed K., University of Finance and Management in Białystok, Białystok, 2004

 116. Rozenberg Leonard "Partnerstwo publiczno-prywatne szansą na przyśpieszenie rozwoju" [w:] "Metody informatyki stosowanej w zarządzaniu", Roczniki Informatyki Stosowanej Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej nr 9, Szczecin, 2005

 117. Rozenberg Leonard, Twardochleb Michał "Wykorzystanie hybrydowych metod optymalizacji w systemach informatycznych wspomagania decyzji dla funkcji bardzo wielu zmiennych z ograniczeniami" [w:] Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej RPI'2006, Szczecin, 2006

 118. Rozenberg Leonard, Trojczak-Golonka Patrycja "Metoda odkrywania wiedzy w bazach danych a jej jakość. Studium przypadku na przykładzie danych finansowych spółek polskich" [w:] "Problemy Społeczeństwa Informacyjnego", tom II, monografia, praca pod redakcją naukową prof. US dr hab. Agnieszki Szewczyk, Szczecin, 2007

 119. Rozenberg Leonard, Tomaszewska Kinga Jolanta "Application of Rough Classifiers on Example of International Financial Enterprise Rating" [w:] "Polish Journal of Environmental Studies", Vol. 16, No. 4A, 2007

 120. Rozenberg Leonard, Trojczak-Golonka Patrycja "Impact of Selection Attributes on Enterprise Classification Quality on Example of Relief-type Algorithm" [w:] "Polish Journal of Environmental Studies", Vol. 16, No. 4A, 2007

 121. Szydłowska Agnieszka, Śmigielska Anna "Partnerstwo - krok ku CRM", XVI Jubileuszowa Górska Szkoła PTI: Efektywność zastosowań systemów informatycznych, Szczyrk, 21-25 czerwiec, 2004

 122. Szydłowska Agnieszka, Trojczak Patrycja "E-firma - reklama w Internecie" [w:] Informatyka narzędziem współczesnego zarządzania, pod red. naukową J. Kisielskiego, Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa, 2004

 123. Szydłowska Agnieszka, Śmigielska Anna "Anonimowośc w Internecie" [w:] "Informacja - dobra lub zła nowina", monografia, praca pod redakcją prof. US dr hab. Agnieszki Szewczyk, Szczecin, 2004

 124. Szydłowska Agnieszka "Personalizacja stron internetowych jako element systemu CRM firmy" [w:] "Metody informatyki stosowanej w zarządzaniu", Roczniki Informatyki Stosowanej Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej nr 6, Szczecin, 2004

 125. Szydłowska Agnieszka, Trojczak Patrycja "E-credit jako nowy produkt bankowości elektronicznej" [w:] "Metody informatyki stosowanej w zarządzaniu", Roczniki Informatyki Stosowanej Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej nr 6, Szczecin, 2004 icon [PDF]

 126. Szydłowska Agnieszka "Metody personalizacji witryn internetowych" [w:] "Metody informatyki stosowanej w zarządzaniu", Roczniki Informatyki Stosowanej Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej nr 9, Szczecin, 2005

 127. Szydłowski Ireneusz "Metodyczne wykorzystanie narzędzi CASE w cyklu życia systemu informatycznego" [w:] Materiały VIII Sesji Naukowej Informatyki, Wydział Informatyki Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 2003

 128. Szydłowski Ireneusz, Olejniczak Wojciech "Tworzenie nowej generacji systemu informatycznego w oparciu o gotowe oprogramowanie - STUDIUM PRZYPADKU", Szczecin, styczeń, 2001

 129. Szydłowski Ireneusz "Rozwój komputerowo wspomaganych metod projektowania systemów informacyjnych" [w:] "STUDIA INFORMATICA NR 14", Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2000

 130. Szydłowski Ireneusz "Realizacja obrotu bezgotówkowego w działalności handlowej" [w:] Materiały ogólnopolskiej konferencji "Wirtualizacja usług finansowych. Konsekwencje dla bankowości, rynku kapitałowego i ubezpieczeń", Szczecin, listopad, 2000

 131. Szydłowski Ireneusz "Wykorzystanie narzędzi CASE w procesie projektowania systemów informacyjnych" [w:] "Inżynieria baz danych. Wybrane problemy", Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 2000

 132. Szydłowski Ireneusz "Wybrane aspekty wdrażanie systemów informatycznych" [w:] "FIRMA I RYNEK NR XX", Zeszyty Naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin, 2000

 133. Szydłowski Ireneusz, Olejniczak W, Hoffmann M., Gibutowski M. "Ekspertyza dostawy systemu informatycznego – CASE STUDY", Szczecin, 1999

 134. Szydłowski Ireneusz, Frąckiewicz M., Marcinkiewicz J. "Koncepcja organizacji zastosowań informatyki na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - uaktualnienie", Szczecin, październik, 1999

 135. Szydłowski Ireneusz "Zunifikowany Język Modelowania jako standardowe podejście do obiektowego projektowania systemów informacyjnych" [w:] "STUDIA INFORMATICA NR 12", Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 1999

 136. Szydłowski Ireneusz "Rozwój technologii informacyjnych jako stymulator rozwoju systemów informatycznych i metod ich wytwarzania" [w:] "STUDIA INFORMATICA NR 11", Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 1999

 137. Szydłowski Ireneusz Materiały dydaktyczne dla MBA Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu do zajęć z bloku "Systemy Informatyczne Zarządzania", Szczecin, kwiecień, 1999

 138. Szydłowski Ireneusz Materiały dydaktyczne do zajęć z przedmiotu "Praktyka wytwarzanie systemów informatycznych". Rękopis (wydruki) przekazywane studentom, Szczecin, 1998

 139. Szydłowski Ireneusz Materiały dydaktyczne do zajęć z przedmiotu "Obiektowe wytwarzanie systemów informacyjnych". Rękopis (wydruki) przekazywane studentom, Szczecin, 1998

 140. Szydłowski Ireneusz Materiały dydaktyczne dla MBA Uniwersytetu Szczecińskiego do zajęć z bloku "Systemy Informatyczne Zarządzania", Szczecin, grudzień 1998

 141. Szydłowski Ireneusz "Zastosowanie UML w obiektowym projektowaniu systemów informacyjnych" [w:] Materiały ogólnopolskiej konferencji "Informatyka i zarządzanie strategiczne", "INFORMA", Wydawnictwo i Drukarnia Instytutu Informatyki PS, Szczecin, grudzień, 1998

 142. Szydłowski Ireneusz "Outsourcing as an Alternative Way of Using Information Technology" [w:] Materiały międzynarodowej konferencji "WIWITA – Wismarer Wirtschaftsinformatiktage: Informationssysteme", Wydawnictwa Hochschule Wismar, maj, 1998

 143. Szydłowski Ireneusz, Wiśniewski T. Materiały dydaktyczne do zajęć z przedmiotu "Zastosowania Technologii Informatycznych", Publikacje programu TEMPUS JEP 9335, Szczecin, 1998

 144. Szydłowski Ireneusz "Outsourcing jako alternatywne podejście do stosowania technologii informacyjnej" [w:] "FIRMA I RYNEK NR 7", Zeszyty Naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Businessu, Szczecin, 1998

 145. Szydłowski Ireneusz "Wybrane aspekty wspomagania obiektowo zorientowanego rozwoju systemów informacyjnych" [w:] "STUDIA INFORMATICA NR 10", Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 1998

 146. Szydłowski Ireneusz "Strukturalna analiza systemów a analiza obiektowa" [w:] "STUDIA INFORMATICA NR 9", Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 1997

 147. Szydłowski Ireneusz Materiały dydaktyczne do zajęć z przedmiotu "Projektowanie Systemów Informatycznych", Publikacje programu TEMPUS JEP 9335, Szczecin, 1997

 148. Szydłowski Ireneusz Materiały dydaktyczne do zajęć z przedmiotu "Analiza Systemów Informacyjnych", Publikacje programu TEMPUS JEP 9335, Szczecin, 1997

 149. Szydłowski Ireneusz, Marcinkiewicz J. "Koncepcja organizacji zastosowań informatyki na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania", Szczecin, marzec, 1997

 150. Szydłowski Ireneusz "Rozwój metod projektowania i systemów informacyjnych" [w:] "STUDIA INFORMATICA NR 7 – SYSTEMY INFORMACYJNE ZARZĄDZANIA, METODOLOGIA I ZASTOSOWANIA", Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 1995

 151. Szydłowski Ireneusz "An Integrated Approach to Information Systems Development" [w:] "STUDIA INFORMATICA NR 5 - SYSTEMY INFORMACYJNE, METODOLOGIA I ZASTOSOWANIA", Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 1992

 152. Szydłowski Ireneusz "Metoda komputerowego wspomagania projektowania systemu informacji ekonomicznej w przedsiębiorstwie", PRACA DOKTORSKA, Szczecin, 4 lipca 1992

 153. Szydłowski Ireneusz "Rozszerzone podejście do projektowania systemów z wykorzystaniem CASE - tools" (współautor W. Olejniczak) [w:] WYDAWNICTWO IBS, Warszawa, 1991

 154. Szydłowski Ireneusz, Olejniczak Wojciech "FACTOR - podejście do projektowania systemów informacyjnych" [w:] INFORMATYKA 8/91

 155. Szydłowski Ireneusz "Rozszerzone podejście do projektowania systemów z wykorzystaniem CASE - tools" (współautor W. Olejniczak). [w:] "ROZWÓJ METOD I SYSTEMÓW INFORMATYKI STOSOWANEJ W ZARZĄDZANIU", INFOGRYF'90, Szczecin, 1990, str. 93-115

 156. Szydłowski Ireneusz, Gajewski K., Żbikowski J. "Wybrane podejścia komputerowo wspomaganego projektowania systemów informatycznych" [w:] "ROZWÓJ METOD I SYSTEMÓW INFORMATYKI STOSOWANEJ W ZARZĄDZANIU", INFOGRYF'90, Szczecin, 1990

 157. Szydłowski Ireneusz, Olejniczak Wojciech "FACTOR: system wspomagania projektowania systemów informatycznych", [w:] Materiały TRZECIEJ WIOSENNEJ SZKOŁY PTI, Świnoujście, 1990

 158. Szydłowski Ireneusz "Zaawansowana inżynieria systemów na CASE"89 w Sztokholmie" [w:] Materiały TRZECIEJ WIOSENNEJ SZKOŁY PTI, Świnoujście, 1990

 159. Szydłowski Ireneusz, Olejniczak Wojciech "Architektura systemu wspomaganego projektowania systemów informatycznych i możliwości jego zastosowania w dydaktyce", [w:] "KOMPUTERYZACJA DYDAKTYKI", NOT, Łódź, 1989, str. 167-171

 160. Szydłowski Ireneusz, Nowakowski Antoni, Depa E. "Wybrane systemy informacyjne" [w:] Materiały konferencji TNOiK, Międzyzdroje, 1989

 161. Szydłowski Ireneusz "Wybrane problemy standaryzacji w tworzeniu SIZ na mikrokomputery" [w:] "ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, PRACE INSTYTUTU CYBERNETYKI EKONOMICZNEJ I INFORMATYKI NR 16", Szczecin, 1989

 162. Szydłowski Ireneusz, Olejniczak Wojciech "Globalna metoda projektowania systemów informatycznych" [w:] Materiały DRUGIEJ WIOSENNEJ SZKOŁY PTI, Świnoujście, 1989

 163. Szydłowski Ireneusz "Metoda wspomaganego projektowania systemów informatycznych" [w:] Materiały DRUGIEJ WIOSENNEJ SZKOŁY PTI, Świnoujście, 1989

 164. Szydłowski Ireneusz "Z zagadnień komputerowego wspomagania projektowania systemów informatycznych" [w:] "METODY TWORZENIA I ROZWOJU SYSTEMÓW", INFOGRYF'88, Szczecin, 1988

 165. Szydłowski Ireneusz "Skuteczność wdrażania systemów informatycznych" [w:] "Metody informatyki stosowanej w zarządzaniu", Roczniki Informatyki Stosowanej Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej nr 6, Szczecin, 2004

 166. Szydłowski Ireneusz "Komputerowo wspomagane modelowanie procesów jako element podejścia procesowego do zarządzania" [w:] "Metody informatyki stosowanej w zarządzaniu", Roczniki Informatyki Stosowanej Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej nr 6, Szczecin, 2004

 167. Szydłowski Ireneusz "Narzędzia i metody wspomagające projektowanie systemu informatycznego" [w:] Inżynieria systemów informatycznych w e-gospodarce, pr. zb. pod redakcją E. Kolbusza, W. Olejniczaka, Z. Szyjewskiego, PWE (w druku)

 168. Szydłowski Ireneusz "Wdrażanie systemów informatycznych i ich skuteczność" [w:] "Inżynieria systemów informatycznych w e-gospodarce", praca zbiorowa pod redakcją E. Kolbusza, W. Olejniczaka, Z. Szyjewskiego, PWE (w druku)

 169. Szydłowski Ireneusz "Zarządzanie procesami biznesowymi z wykorzystaniem pakietu Adonis" [w:] "Metody informatyki stosowanej w zarządzaniu", Roczniki Informatyki Stosowanej Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej nr 9, Szczecin, 2005

 170. Szydłowski Ireneusz "Realizacja systemów informatycznych w zintegrowanych środowiskach wytwórczych" [w:] "Metody informatyki stosowanej w zarządzaniu", Roczniki Informatyki Stosowanej Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej nr 9, Szczecin, 2005

 171. Śmigielska Anna "Systemy wideokonferencyjne", konferencja: "Komputer - współczesne narzędzie pracy nauczyciela akademickiego", Koszalin, luty, 2003

 172. Śmigielska Anna "Członkostwo Polski w Unii Europejskiej", II Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Bliżej Unii Europejskiej "Warunki funkcjonowania podmiotów gospodarczych na rynkach unijnych", Szczecin, maj, 2003

 173. Śmigielska Anna "Ubezpieczenia i Internet", III Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Rynki finansowe w przestrzeni elektronicznej. Aspekty ekonomiczne i pozaekonomiczne, Kulice, maj, 2003

 174. Śmigielska Anna "Pozyskanie wiedzy w przedsiębiorstwie" [w:] "Wiedza - światłem na drodze społeczeństwa przyszłości", monografia, praca pod redakcją prof. US dr hab. Agnieszki Szewczyk, Szczecin, 2003

 175. Śmigielska Anna "EDI - fundament Elektronicznego Rynku", konferencja: Informatyka narzędziem zarządzania w XXI wieku, Warszawa, maj, 2003

 176. Śmigielska Anna "CRM - trosce o klienta", XV Jubileuszowa Górska Szkoła PTI: Efektywność zastosowań systemów informatycznych, Szczyrk, czerwiec, 2003

 177. Śmigielska Anna "Transport w Polsce a wynik negocjacji Polski z Unia Europejską w obszarze polityki transportowej", konferencja: Zarządzanie kryzysowe, Szczecin, czerwiec, 2003

 178. Śmigielska Anna "Ochrona danych i systemów komputerowych", I konferencja: Zarządzanie kryzysowe, Szczecin, czerwiec, 2003

 179. Śmigielska Anna "Outsourcing in management whit firm", III Międzynarodowy Kongres Ekonomiczny: Opportunities of Change "Tworzenie w Polsce unikalnej platformy wymiany myśli i doświadczeń pomiędzy pracownikami nauki, ludźmi biznesu oraz studentami", Gdańsk, lipiec, 2003

 180. Śmigielska Anna, Czekan Dariusz "Outsourcing informatyczny w zarządzaniu firmą" [w:] "Firma i Rynek" nr 2-4/2003 (27-29), Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin, 2003

 181. Śmigielska Anna "Kilka uwag o CRM" [w:] "Firma i Rynek" nr 2-4/2003 (27-29), Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin, 2003

 182. Śmigielska Anna "Outsourcing w zarządzaniu", VIII Sesja Naukowa Informatyki, Politechnika Szczecińska Wydział Informatyki, Szczecin, 2003

 183. Śmigielska Anna "CRM - ważny jest klient", VIII Sesja Naukowa Informatyki, Politechnika Szczecińska Wydział Informatyki, Szczecin, 2003

 184. Śmigielska Anna "Ryzyko w podejmowaniu decyzji" [w:] "Informacja - dobra lub zła nowina", monografia, praca pod redakcją prof. US dr hab. Agnieszki Szewczyk, Szczecin, 2004

 185. Śmigielska Anna "Integracja systemów informatycznych a zmiany biznesowe", XVI Jubileuszowa Górska Szkoła PTI: Efektywność zastosowań systemów informatycznych, Szczyrk, 21-25 czerwiec, 2004

 186. Śmigielska Anna "CRM - krąg wokół klienta" [w:] "Informatyka narzędziem współczesnego zarządzania", Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Warszawa, 2004

 187. Śmigielska Anna "Czynniki ryzyka w przedsięwzięciach informatycznych" [w:] "Metody informatyki stosowanej w zarządzaniu", Roczniki Informatyki Stosowanej Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej nr 6, Szczecin, 2004

 188. Śmigielska-Kaczmarek Anna "Strategia rozwoju przedsiębiorstwa" [w:] "Metody informatyki stosowanej w zarządzaniu", Roczniki Informatyki Stosowanej Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej nr 9, Szczecin, 2005

 189. Śmigielska-Kaczmarek Anna "Zarządzanie ryzykiem projektu informatycznego" [w:] Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej RPI'2006, Szczecin, 2006

 190. Świecki Wojciech "Podpis elektroniczny na świecie i w Polsce" [w:] "Polska w Unii Europejskiej - szanse i zagrożenia dla gospodarki. Spojrzenie makro-, mezzo- i mikroekonomiczne" tom II, praca zbiorowa pod redakcją naukową Beaty Filipiak i Stanisława Flejterskiego, Szczecin, 2004

 191. Tomaszewska Kinga Jolanta, Rozenberg Leonard "Możliwości i ograniczenia we wdrażaniu systemów wczesnego ostrzegania przed sytuacją kryzysową przedsiębiorstwa" [w:] Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej RPI'2006, Szczecin, 2006

 192. Tomaszewska Kinga Jolanta, Rozenberg Leonard "Możliwość zastosowania klasyfikatorów przybliżonych w systemach wspomagania decyzji na przykładzie finansowego ratingu międzynarodowego" [w:] Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej RPI'2006, Szczecin, 2006

 193. Tomaszewska Kinga Jolanta "Zastosowanie bazy wiedzy w podejmowaniu decyzji finansowych w przedsiębiorstwie" [w:] "Problemy Społeczeństwa Informacyjnego", tom I, monografia, praca pod redakcją naukową prof. US dr hab. Agnieszki Szewczyk, Szczecin, 2007

 194. Tretyakova Tatiana, Popov Orest "Modeling and Simulation of Business-Processes: Some Qualitative and Quantitative Estimations", Proceeding of International Conference BIS'99, AE, Poznań, 1999

 195. Tretyakova Tatiana, Popov Orest, Podolski S. "Organizacja systemu informacyjnego procesu logistycznego przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjnego" [w:] "Technologie informatyczne w zarządzaniu, systemy wspomagania decyzji" pod redakcją J.Studzińskiego, Wyd. Instytutu Badań Systemowych PAN, 2000

 196. Tretyakova Tatiana "Informacyonnoe obespieczenie priniatija reszenij na priedprijatii: metodiczeskije położenija dla menedzerow" (w języku rosyjskim) Proceding of International Conference "Regionalna Informatyka RI'2000", Towarzystwo Informatyki, St.Petersburg, 2000

 197. Tretyakova Tatiana, Ovodenko A., Stepanov A., Smirnov A. "Kształtowanie wsparcia informacyjnego procesów decyzyjnych w przedsiębiorstwach" (skrypt w języku rosyjskim), SPbPUUA, St.Petersburg, 2002

 198. Tretyakova Tatiana, Barrera Ch., Bourely A., Minko A. "Structure of Information Support for Management of the International Project", Proceedings of the 9th International Conference Advanced Computer Systems ACS'2002, Szczecin, 2002

 199. Tretyakova Tatiana "Prototype of expert system Hydrologist: concept of design" [w:] Proceedings of the 10th International Conference Advanced Computer Systems ACS'2003, ISBN 83-87362-47-6, Szczecin, Poland, 2003

 200. Tretyakova Tatiana, Banaś Paweł "Przedstawienie wiedzy w komputerowym systemie nauczania dla pilotów" [w:] Materiały VIII Sesji Naukowej Informatyki, tom II, Wydział Informatyki Politechniki Szczecińskiej, ISBN 83-87362-60-3, Szczecin, 2003

 201. Tretyakova Tatiana "Modele przedstawienia wiedzy w systemie ekspertowym Hydrolog" [w:] "Metody informatyki stosowanej w zarządzaniu", Roczniki Informatyki Stosowanej Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej nr 6, ISBN 83-87362-66-2, Szczecin, 2004

 202. Tretyakova Tatiana "O roli ontologii w kształtowaniu bazy wiedzy systemu ekspertowego >HMDecision<" [w:] "Metody informatyki stosowanej w zarządzaniu", Roczniki Informatyki Stosowanej Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej nr 9, Szczecin, 2005

 203. Tretyakova Tatiana, Pietruszkiewicz Wiesław "Methodological Aspects of Decision Support System Designing on the Example of Company Standing Evaluation System" [w:] "Polish Journal of Environmental Studies", Vol. 16, No. 4A, 2007

 204. Trojczak Patrycja "Kwantyfikacja informacji jako bariera systemów informatycznych" [w:] "Informacja - dobra lub zła nowina", monografia, praca pod redakcją prof. US dr hab. Agnieszki Szewczyk, Szczecin, 2004 icon [PDF]

 205. Trojczak Patrycja "Propozycja systemu do wielowartościowej oceny przedsiębiorstwa na bazie binarnych modeli matematycznych" [w:] "Informatyka narzędziem współczesnego zarządzania", Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Warszawa, 2004 icon [PDF]

 206. Trojczak Patrycja "Zastosowanie preskryptywnego sterowania rozmytego w procesie formułowania strategii zarządzania przedsiębiorstwem" [w:] "Metody informatyki stosowanej w zarządzaniu", Roczniki Informatyki Stosowanej Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej nr 6, Szczecin, 2004 icon [PDF]

 207. Trojczak-Golonka Patrycja "Pejoratywna rola systemów informatycznych w działalności bankowej w świetle umowy Basel II" [w:] "Metody informatyki stosowanej w zarządzaniu", Roczniki Informatyki Stosowanej Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej nr 9, Szczecin, 2005

 208. Trojczak-Golonka Patrycja, Rozenberg Leonard "Proces odkrywania wiedzy z baz danych (na przykładzie bazy danych przedsiębiorstw)" [w:] Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej RPI'2006, Szczecin, 2006

 209. Trojczak-Golonka Patrycja "Techniki finansowania informatycznych rozwiązań dla zarządzania organizacją" [w:] Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej RPI'2006, Szczecin, 2006

 210. Twardochleb Michał "Metody modelowania statystycznego a optymalizacja funkcji wielu zmiennych z ograniczeniami", Materiały VII Naukowej Sesji Informatyki, Szczecin, 2002

 211. Twardochleb Michał "Praktyczne problemy stosowania metod hybrydowych w rozwiązywaniu zadań optymalizacji funkcji o dużej liczbie zmiennych", Materiały VIII Naukowej Sesji Informatyki, Szczecin, 2003

 212. Twardochleb Michał "Marketing technologii", Ogólnopolska Konferencja "E-Finanse 2003", Szczecin, 2003

 213. Twardochleb Michał "Komputery w edukacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu", XIX Ogólnopolska Konferencja "Informatyka w Szkole", sesja specjalna, Szczecin, 2003

 214. Twardochleb Michał "Konstrukcja optymalnego portfela inwestycyjnego z wykorzystaniem algorytmów genetycznych" [w:] "Metody informatyki stosowanej w zarządzaniu", Roczniki Informatyki Stosowanej Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej nr 6, Szczecin, 2004

 215. Twardochleb Michał "Hybrydowa metoda optymalizacji w zastosowaniu do rozwiązywania zadań wielkowymiarowych z ograniczeniami, na przykładzie zadania Markowitza" [w:] "Metody informatyki stosowanej w zarządzaniu", Roczniki Informatyki Stosowanej Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej nr 9, Szczecin, 2005

 216. Twardochleb Michał "Problemy wdrażania informatycznych rozwiązań dla zarządzania organizacją" [w:] Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej RPI'2006, Szczecin, 2006

 217. Worach Anna, Oleszak Marcin "Safe transmission of information about work of artificial heart", Sixth International Conference on Unconventional Electromechanical and Electrical Systems, Alushta, Ukraina, 24-29 września, 2004

 218. Worach Anna, Oleszak Marcin "Bezpieczne przesyłanie danych przy użyciu technologii VoIP zebranych z pomiarów kardiologicznych", XVI Jubileuszowa Górska Szkoła PTI: Efektywność zastosowań systemów informatycznych, Szczyrk, 21-25 czerwiec, 2004

 219. Worach Anna, Oleszak Marcin "Bezpieczeństwo przesyłania informacji z pomiarów kardiologicznych sieciami teleinformatycznmi" [w:] "Informacja - dobra lub zła nowina", monografia, praca pod redakcją prof. US dr hab. Agnieszki Szewczyk, Szczecin, 2004

 220. Worach Anna "Aspekty prawne przestępczości komputerowej", Dzień Informatyki 2003 - VIII Sesja Naukowa Informatyki, Szczecin, 12 luty, 2004

 221. Worach Anna "Zagrożenia systemów informatycznych", VIII Sesja Naukowa Informatyki, Szczecin, 12 luty, 2004

 222. Worach Anna "Outsourcing in management whit firm", III Międzynarodowy Kongres Ekonomiczny - Opportunities of Change "Tworzenie w Polsce unikalnej platformy wymiany myśli i doświadczeń pomiędzy pracownikami nauki, ludźmi biznesu oraz studentami", Gdańsk, lipiec, 2003

 223. Worach Anna "Ochrona danych i systemów komputerowych - zabezpieczenia w systemach Windows", I konferencja Zarządzanie kryzysowe, Szczecin, 27 czerwca, 2003

 224. Worach Anna "Informatyk jako zawód ponadczasowy - mit czy rzeczywistość - analiza na przykładzie regionu lubusko-branderburskiego", II Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Bliżej Unii Europejskiej "Warunki funkcjonowania podmiotów gospodarczych na rynkach unijnych", Szczecin, maj, 2003

 225. Worach Anna, Czekan Dariusz "Systemy wideokonferencyjne jako efektywne narzędzia w edukacji na odległość" [w:] "Metody informatyki stosowanej w zarządzaniu", Roczniki Informatyki Stosowanej Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej nr 6, Szczecin, 2004

 226. Worach Anna, Oleszak Marcin "Bezpieczne przesyłanie informacji o pracy protezy serca" [w:] "Metody informatyki stosowanej w zarządzaniu", Roczniki Informatyki Stosowanej Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej nr 9, Szczecin, 2005

 227. Worach Anna "Ocena prawdopodobieństwa zapobiegania zatorom w systemach informatycznych z wyszczególnieniem czynników ryzyka ich wystąpienia" [w:] Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej RPI'2006, Szczecin, 2006

 228. Wójcik Jakub "Neuronowy model prognozowania bankructw polskich przedsiębiorstw" [w:] "Metody informatyki stosowanej w zarządzaniu", Roczniki Informatyki Stosowanej Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej nr 6, Szczecin, 2004

 229. Wójcik Jakub "Metody uzupełniania brakujących wartości atrybutów" [w:] "Metody informatyki stosowanej w zarządzaniu", Roczniki Informatyki Stosowanej Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej nr 9, Szczecin, 2005

 230. Olejniczak Wojciech "Jakość a konkurencja" [w:] "Konkurencja na rynku usług edukacji wyższej" pod red.pod red. Jerzego Dietla i Zofii Sapijaszki, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Łódź 2006

 231. Olejniczak Wojciech, Śmigielska-Kaczmarek Anna "Metoda doboru architektury systemu zarządzania relacjami z klientami"[w:] Systemy wspomagania organizacji SWO 2007, red. Porębska–Miąc T., Sroka H., Katowice 2007

 232. Dziurzańska Agnieszka, Dżega Dorota, Olejniczak Wojciech "Polski menedżer projektu informatycznego" [w:] Systemy wspomagania organizacji SWO 2007, red. Porębska–Miąc T., Sroka H., Katowice 2007

 233. Dżega Dorota "Software project activity" [w:] "Polish Journal of Environmental Studies", Vol. 16, No. 5B (2007), Międzyzdroje 2007
 234. Nowakowski Antoni "Znaczenie technologii informatycznych w nowoczesnych organizacjach" [w:] "Wykorzystanie technologii informatycznych w funkcjonowaniu organizacji wirtualnej." (podręcznik) Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej
  Szczecin 2007

 235. Nowakowski Antoni "Koncepcje organizacji wirtualnych" [w:] "Wykorzystanie technologii informatycznych w funkcjonowaniu organizacji wirtualnej." (podręcznik) Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej Szczecin 2007

 236. Szydłowska Agnieszka "Sieci komunikacyjne w organizacji wirtualnej" [w:] "Wykorzystanie technologii informatycznych w funkcjonowaniu organizacji wirtualnej". Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 2007

 237. Szydłowska Agnieszka "Elektroniczna wymiana dokumentów" [w:] "Wykorzystanie technologii informatycznych w funkcjonowaniu organizacji wirtualnej". Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 2007

 238. Nowakowski Antoni Redakcja naukowa podręcznika o zasięgu krajowym "Wykorzystanie technologii informatycznych w funkcjonowaniu organizacji wirtualnej", ( podręcznik) Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 2007

 239. Tretyakova Tatiana "Organizacja typu Solar System a organizacje wirtualne", [w:] "Wykorzystanie technologii informatycznych w funkcjonowaniu organizacji wirtualnej" ( podręcznik), Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 2007

 240. Tretyakova Tatiana, Popov Orest "Use of a technique of the structurally functional analysis In knowledge engineering for komputer-bazed training systems (on axample of decision-making processes for operator’s training of dynamic objects)". red. F. Kubiak, A. Korowicki, Gdańsk University Press, Gdańsk, 2007

 241. Popov Orest, Tretyakova Tatiana, Barcz A., Piela P. "Methodology of Developing Computer-based Training Systems for Operators of Dynamic Object" [w:] "Advances in Information processing and Protection", Edited by J. Piejaś and Khalid Saeed, Springer, 2007

 242. Rozenberg Leonard, Trojczak-Golonka Patrycja "Możliwości wykorzystania automatycznej oceny kondycji przedsiębiorstwa we współczesnej gospodarce", Konferencja "Kongres Ekonomistów Polskich, Warszawa, listopad 2007

 243. Godniak Maciej "Technologia inteligentnych agentów jako narzędzie wspomagania działalności organizacji wirtualnej" [w:] "Wykorzystanie technologii informatycznych w funkcjonowaniu organizacji wirtualnej." ( podręcznik), Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 2007

 244. Nermend Małgorzata "Ewolucja zintegrowanych systemów informatycznych od MPR po ERP II" [w:] "Wykorzystanie technologii informatycznych w funkcjonowaniu organizacji wirtualnej" (podręcznik), Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 2007

 245. Nermend Małgorzata "Technologia zintegrowanego systemu zarządzania relacjami z klientami" [w:] "Wykorzystanie technologii informatycznych w funkcjonowaniu organizacji wirtualnej" (podręcznik), Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 2007

 246. Radomski Janusz "Podstawy zarządzania. Ludzie. Strategie. Struktury" [w:] Podręcznik akademicki Wyd. Wyższa Szkola Administracji Publicznej, Szczecin 2007

 247. Kieruzel Magdalena "Telepraca – forma zatrudnienia wykorzystywana w funkcjonowaniu organizacji wirtualnych" [w:] "Wykorzystanie technologii informatycznych w funkcjonowaniu organizacji wirtualnej" (podręcznik), Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 2007

 248. Kieruzel Magdalena "Outsourcing jako przykład nowoczesnej koncepcji zarządzania wspierającej powstawanie organizacji wirtualnej" [w:] "Wykorzystanie technologii informatycznych w funkcjonowaniu organizacji wirtualnej" (podręcznik), Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 2007

 249. Roszkowski Maciej "Sieci neuronowe – technologia wspomagająca funkcjonowanie organizacji wirtualnej" [w:] "Wykorzystanie technologii informatycznych w funkcjonowaniu organizacji wirtualnej" (podręcznik), Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej Szczecin 2007

 250. Nadolna Bożena "Zadanie audytowe" (rozdział 6) [w:] Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, Difin, Warszawa 2007

 251. Nadolna Bożena "Audyt funduszy ze źródeł zagranicznych" (rozdział 12) [w:] Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, Difin, Warszawa 2007

 252. Nadolna Bożena "Audyt systemów informatycznych" (rozdział 10) [w:] Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, Difin, Warszawa 2007

 253. Nadolna Bożena, "Outsourcing" (rozdział 7) [w:] Od auditingu do outsourcingu, red. K. Czubakowska, PWE, Warszawa 2007

 254. Nadolna Bożena "Organizacja prac związana z zamknięciem roku" (rozdział 7) [w:] Vademecum księgowego, red. W. Gos, Polska Akademia Rachunkowości, Warszawa, 2007

 255. Nadolna Bożena "Operacje pieniężne w jednostkach samorządu terytorialnego" [w:] Wiedza i Praktyka, Warszawa, 2007

 256. Roszkowski Maciej "Metoda identyfikacji stanu obiektów za pomocą sieci neuronowych na przykladzie klasyfikacji klientów na e–rynku, Praca doktorska, Szczecin 2007

 257. Trojczak–Golonka Patrycja "Metoda syntezowania wzorców diagnostycznych z optymalizacją liczby atrybutów", Praca doktorska, Szczecin 2007

 258. Szydłowska Agnieszka "Metoda budowy adaptacyjnej witryny internetowej dla potrzeb personalizacji", Praca doktorska, Szczecin 2007

Poprawiony: środa, 26 września 2012 08:18