7.jpg
Piątek,
22 Września, 2017
Money.pl
Money.pl
KOiZ Kadra
Kadra

Katedra Inżynierii Zarządzania na Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie powstała jesienią 1999 roku. Do podstawowych sfer badawczo-naukowych katedry można zaliczyć:

  • wspomaganie informatyczne dla przedsiębiorstw w zakresie zarządzania i zmian w organizacji
  • przygotowywanie i analiza narzędzi informatycznych do wspomagania i optymalizacji decyzji inwestycyjnych, w tym nowatorskie podejście do optymalizacji funkcji wielu zmiennych metodami hybrydowymi
  • wykorzystywanie zaawansowanych procedur numerycznych dla określania przyszłych stanów systemów dyskretnych w zastosowaniu dla przedsiębiorstw
  • przygotowanie i wdrażanie narzędzi informatycznych do wspomagania zarządzania majątkiem trwałym oraz obrotowym
  • matematyczny opis procesów gospodarczych w aspekcie ryzyka działalności gospodarczych