1.jpg
Czwartek,
21 Września, 2017
Money.pl
Money.pl
KOiZ Kadra Zakład Inżynierii Finansowej
Zakład Inżynierii Finansowej
1 dr hab. inż. Leonard Rozenberg – prof. nadzw. ZUT
2 dr inż. Wiesław Pietruszkiewicz – adiunkt - Kierownik Zakładu
3 dr inż. Marek Wieczorek – st. wykładowca