3.jpg
Czwartek,
21 Września, 2017
Money.pl
Money.pl
KOiZ Kadra Zakład Zarządzania
Zakład Zarządzania
1 prof. dr hab. Antoni Nowakowski – prof. zw. – Kierownik Katedry
2 dr Janusz Radomski – adiunkt
3 dr inż. Tatiana Tretyakova – adiunkt
4 dr inż. Michał Twardochleb – adiunkt - Kierownik Zakładu
5 dr inż. Maciej Roszkowski – adiunkt
6 dr Magdalena Kieruzel – asystent
7 dr inż. Tomasz Lipczyński – adiunkt