3.jpg
Piątek,
22 Września, 2017
Inwestycje.pl - Najnowsze artykuły
KOiZ Prace dyplomowe
PDF Drukuj Email

Instrukcja wypełniania karty założeń do prac dyplomowych:

 • Kartę należy wypełnić komputerowo w 3 egzemplarzach
 • Podpisać przez promotora pracy
 • Po podpisaniu przez promotora:
  1 egzemplarz zostaje dla studenta
  1 egzemplarz dla promotora
  1 egzemplarz do zatwierdzenia przez Kierownika Katedry
 • Jeden egzemplarz po podpisaniu przez Kierownika Katedry zostaje przekazany do Dziekanatu do zatwierdzenia przez Komisję Egzaminów Dyplomowych
 • Do karty należy załączyć (na załączniku) temat pracy przetłumaczony na język angielski.

Wzory kart dyplomowych:

Propozycje tematów prac dyplomowych do zrealizowania w Zespole:

 • Taksonomiczna analiza budżetów gospodarstw domowych w Polsce
 • Uogólniona miara odległości - badania symulacyjne na przykładzie wyników firm
 • Graficzna prezentacja struktury danych wielowymiarowych
 • Analiza możliwości optymalizacji problemów wielkowymiarowych przy pomocy podejścia Pareto i metodą DEA
 • Zastosowanie analitycznego procesu hierarchicznego (metody AHP) do opracowywania scenariuszy rozwoju na przykładzie e-firmy
 • Metody matematyczne zarządzania ryzykiem finansowym - zastosowanie metod numerycznych
 • Syntetyczne mierniki rozwoju jako kryterium wyboru spółek do portfela
 • Statystyczna analiza zależności pomiędzy niektórymi wskaźnikami finansowymi a stopami zwrotu z akcji na przykładzie notowań WGPW z zastosowaniem obróbki numerycznej szeregów czasowych
 • Zastosowanie koncepcji łańcuchów celów i środków do segmentacji rynku międzynarodowego
 • Zastosowanie analizy czynnikowej do pozycjonowania czekolady na rynku
 • Optymalizacja liczebności prób i podprób dla badań statystycznych
 • Propozycja modyfikacji klasycznego podejścia do psyfans analizy gospodarności
 • Decyzyjna baza danych dla potrzeb zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami - zarys koncepcji i case study
 • Optymalizacja wybranych metod analizy technicznej
 • Średnie ruchome ważone - zastosowanie w obróbce danych inwestycyjnych
 • Próba zastosowania skalowania wielowymiarowego do analizy wyników wyborów parlamentarnych w Polsce
 • Próba identyfikacji wahań koniunkturalnych na WGPW z zastosowaniem obróbki numerycznej szeregów czasowych

Krótki przewodnik dla dyplomantów: Jak napisać pracę magisterską / inżynierską (143.48 kB)

Poprawiony: poniedziałek, 23 listopada 2009 08:44