Przejdź do treści

Rejestracja kandydatów na studia pierwszego oraz drugie stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych odbywa się poprzez uczelniany Internetowy System Rekrutacji. 

Internetowy System Rekrutacji ZUT dostępny jest pod adresem:

https://rekrutacja.zut.edu.pl