Aktualności studenckie


Badania lekarskie dotyczą tylko tych studentów, którzy nie posiadają ważnych badań oraz którym w roku akademickim 2017/2018 upływa termin ważności badania. Badania lekarskie studentów studiów niestacjonarnych będą przeprowadzane od listopada 2017 r. w Przychodni Ogólnej przy ul. Bohaterów Warszawy 51 w Szczecinie (tel. 91 449 45 34)

 • we wtorki, środy i czwartki w godz. 8.00-17.00
 • w poniedziałki i piątki w godz. 8.00-14.00

Studenci, którzy nie mogą zgłosić się do Przychodni ZUT (dotyczy m.in. osób spoza Szczecina) mogą wykonać bezpłatne badanie w przychodniach, które mają podpisane umowy z Urzędem Marszałkowskim, na podstawie skierowań wydanych w Dziekanacie Wydziału określających czynniki szkodliwe i niebezpieczne dla zdrowia. Student zgłaszający się do przychodni powinien posiadać:

 • skierowanie na badanie lekarskie wydane przez Dziekanat,
 • dowód osobisty,

Zgodnie z § 18 ust. 7 Regulaminu studiów ZUT w Szczecinie, student zobowiązany do poddawania się badaniom lekarskim określonym przez Uczelnię.

Badania lekarskie dotyczą tylko tych studentów, którzy nie posiadają ważnych badań oraz którym w roku akademickim 2017/2018 upływa termin ważności badania. Badania lekarskie studentów studiów stacjonarnych będą przeprowadzane od 28 listopada 2017 r. do końca stycznia 2018 r.

Studenci będą badani w Poradni Ogólnej ul. Bohaterów Warszawy 51 (tel. 91 449 45 34) w wyznaczonych terminach - od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00 Student zgłaszający się do przychodni powinien posiadać:

 • skierowanie na badania lekarskie wydane przez Dziekanat,
 • dokument tożsamości,

Zgodnie z § 18 ust. 7 Regulaminu studiów ZUT w Szczecinie, student zobowiązany do poddawania się badaniom lekarskim określonym przez Uczelnię.

szkolenia microsoft na WI

Wydział Informatyki ZUT organizuje autoryzowane szkolenia Microsoft Windows Server 2016 dla studentów ZUT:

 • Szkolenie 20740 - Instalacja, przestrzeń dyskowa i przetwarzanie danych w Windows Server 2016,
 • Szkolenie 20741 - Zarządzanie siecią w Windows Server 2016,
 • Szkolenie 20742 - Zarządzanie tożsamością w Windows Server 2016.

Każde szkolenie prowadzone jest przez certyfikowanego trenera Microsoft w języku polskim. Wszystkie szkolenia są oparte o oryginalne podręczniki Microsoft (anglojęzyczne), na odpowiednio skonfigurowanym środowisku laboratoryjnym maszyn wirtualnych Hyper-V. Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia szkolenia Microsoft i uzyskuje dodatkowy 14-dniowy dostęp do trenera Microsoft.

Zapisy na drugą edycję szkoleń tylko do 22.12.2017. Zajęcia rozpoczynają się od 20 stycznia 2018. Szczegółowe informacje i rejestracja dostępne są na stronie: http://maciejroszkowski.pl

Nasza uczelnia przystąpiła do projektu pilotażowego koncepcji edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej.

Informacja o projekcie znajduje się na stronie: http://www.zut.edu.pl/zut-studenci/legia-akademicka.html

Samsung LABO

Po drobiazgowym sprawdzeniu napisanego w dniu 17.10 testu została stworzona lista rankingowa 25 studentów, którzy zostali zakwalifikowani na kurs Samsung LABO. Są to w porządku alfabetycznym:

 1. Aneta Baranowska
 2. Oskar Cieślikiewicz
 3. Sławomir Jastrzębski
 4. Maciej Kaca
 5. Michał Korpal
 6. Michał Kotfica
 7. Sebastian Mateja
 8. Kamil Mielnik
 9. Damian Mościcki
 10. Agata Nowalany
 11. Patryk Pazura
 12. Adam Perliński
 13. Adrian Przybysz
 14. Przemysław Reginia
 15. Sławomir Smoliński
 16. Maciej Sowa
 17. Wojciech Sowiński
 18. Adam Staworowski
 19. Robert Szczepanowski
 20. Patryk Szmurło
 21. Daniel Szymański
 22. Bartosz Wajsowicz
 23. Patryk Wysocki
 24. Maciej Żółtański
 25. Krzysztof Żuromski

Do każdej z powyższych osób został wysłana wiadomość.

Serdecznie  dziękuję  wszystkim  uczestnikom rekrutacji na kurs Samsung LABO, wyniki pokazały, iż nie był to łatwy test. Przed zrekrutowanymi dwa semestry nauki i tworzenia projektów. Efekty tej pracy poznamy w czerwcu 2018.

Pierwsze zajęcia już 30.10.2018 roku w budynku RCIiTT ZUT przy ul. Jagielońskiej 20-21

Do zobaczenia
Radosław Maciaszczyk - koordynator kursu z ramienia WI ZUT.