Absolwenci WI ZUT

Dziekan Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zaprasza na uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów wyższych, która odbędzie się w sobotę 16 grudnia 2017 r. o godz. 10.00 w auli Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii przy al. Piastów 45 w Szczecinie.

W związku uroczystością prosimy absolwentów o wcześniejsze zgłaszanie się do Dziekanatu Wydziału Informatyki (pok. 12) w celu:

  • rozliczenia karty obiegowej (w przypadku jej braku absolwent nie otrzyma dyplomu),
  • pobrania odpisów dyplomu i suplementów,
  • odebrania indeksu i świadectwa dojrzałości.

Zachęcamy do podtrzymywania tradycji akademickich i wystąpienia w togach i biretkach. Togi uczelnia udostępnia bezpłatnie, natomiast absolwenci będą mogli zakupić biretkę akademicką w cenie 20 zł. Prosimy także o wcześniejsze przybycie w celu przygotowania się do uroczystości. Togi i biretki będą wydawane w szatni budynku Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii w godzinach 9:00 – 9:50.

Mile widziany jest także udział w uroczystości osób towarzyszących.