--

WI1, PONIEDZIAŁEK, 2018-03-19, godz: 08:15

LpGodzSalaNazwisko i imię
1.08:15
10:00
WI-1- 309 lab
S1_I_L_221 B
Łukasz Cieszyński mgr
Bazy danych
2.08:15
12:00
WI-1- 300 pro
BP6_P_36 A_pro
Jarosław Jankowski dr hab.inż.
Inżynierski projekt zespołowy - KPiUC
3.08:15
10:00
WI-1- 315 pro
BP1_P_31 C_PSB
Magdalena Krakowiak dr inż.
Programowanie serwerów baz danych
4.08:15
10:00
WI-1- 200 aud
S1_I_A_114
Małgorzata Machowska-Szewczyk dr
Matematyka dyskretna
5.08:15
10:00
WI-1- 317 lab
S1_I_L_222 A
Witold Maćków dr inż.
Systemy operacyjne II
6.08:15
10:00
WI-1- 013 wyk
BP2_W_32_TP2
Agnieszka Olejnik-Krugły dr inż.
Technologie poligraficzne II
7.08:15
10:00
WI-1- 129 pro
S1_I_P_36
Andrzej Piegat prof.dr hab.inż.
Pracownia dyplomowa I
8.08:15
10:00
WI-1- 316 lab
S1_I_L_110 B
Marcin Pluciński dr inż.
Inżynierskie pakiety oprogramowania
9.08:15
10:00
WI-1- 215 wyk
BP2_W_32 _AIWT
Maciej Poliwoda dr inż.
Aplikacje internetowe w technologii .NET
10.08:15
10:00
WI-1- 304 lab
S1_IC_L_10 A
Maciej Roszkowski dr inż.
Systemy operacyjne
11.08:15
10:00
WI-1- 302 pro
S1_IC_P_20 B
Leonard Rozenberg dr hab.inż.
Projektowanie usług informatycznych
12.08:15
10:00
WI-1- 313 lab
S1_IC_L_20 C
Przemysław Różewski dr hab.inż.
Zarządzanie wiedzą
13.08:15
10:00
WI-1- 307 lab
Er+_lato_1 sem
Wojciech Sałabun mgr inż.
Intelligent Decision Systems
14.08:15
10:00
WI-1- 307 lab
Er+_lato_2 sem
Wojciech Sałabun mgr inż.
Intelligent Decision Systems
15.08:15
10:00
WI-1- 308 lab
S1_IC_L_10 B
Gerard Wawrzyniak mgr inż.
Podstawy algorytmizacji i programowania

WI1, PONIEDZIAŁEK, 2018-03-19, godz: 10:15

LpGodzSalaNazwisko i imię
16.10:15
12:00
WI-1- 003 lab
S2_I_L_16
Piotr Błaszyński dr inż.
Programowanie komponentowe
17.10:15
12:00
WI-1- 309 lab
S1_I_L_212 B
Kamil Bortko mgr
Bazy danych
18.10:15
12:00
WI-1- 128 aud
lato_S2_I_A_14
Piotr Buczyński dr
Modelowanie i analiza systemów
19.10:15
12:00
WI-1- 310 lab
S1_I_L_210 B
Dariusz Burak dr inż.
Języki i paradygmaty programowania
20.10:15
12:00
WI-1- 308 lab
BP2_L_32 B_PDD
Łukasz Cieszyński mgr
Programowanie dokumentów dynamicznych
21.10:15
12:00
WI-1- 303 lab
S1_IC_L_10 B
Jacek Klimaszewski mgr inż.
Analiza systemowa
22.10:15
12:00
WI-1- 200 wyk
BP1_W_31_PSBD
Magdalena Krakowiak dr inż.
Programowanie serwerów baz danych
23.10:15
12:00
WI-1- 317 lab
S1_I_L_212 A
Witold Maćków dr inż.
Systemy operacyjne II
24.10:15
14:00
WI-1- 007 pro
BP2_P_32 A_pro
Bartłomiej Małachowski dr inż.
Inżynierski projekt zespołowy - MCP
25.10:15
12:00
WI-1- 302 lab
Er+_lato_1 sem
Remigiusz Olejnik dr inż.
LaTeX – document preparation system for
26.10:15
12:00
WI-1- 302 lab
Er+_lato_2 sem
Remigiusz Olejnik dr inż.
LaTeX – document preparation system for
27.10:15
12:00
WI-1- 010 lab
BP2_L_32 B_TP2
Agnieszka Olejnik-Krugły dr inż.
Technologie poligraficzne II
28.10:15
12:00
WI-1- 011 lab
S1_IC_L_21 B
Marcin Pietrzykowski mgr inż.
Metody sztucznej inteligencji
29.10:15
12:00
WI-1- 316 lab
S1_I_L_120 A
Marcin Pluciński dr inż.
Inżynierskie pakiety oprogramowania
30.10:15
12:00
WI-1- 304 lab
S1_IC_L_20 A
Maciej Roszkowski dr inż.
Wirtualizacja i przetwarzanie rozproszone
31.10:15
12:00
WI-1- 206 aud
S1_I_A_121
Leonard Rozenberg dr hab.inż.
Makro i mikroekonomia
32.10:15
12:00
WI-1- 307 lab
S1_IC_L_12 B
Wojciech Sałabun mgr inż.
Archiwa cyfrowe

WI1, PONIEDZIAŁEK, 2018-03-19, godz: 12:15

LpGodzSalaNazwisko i imię
33.12:15
14:00
WI-1- 200 aud
S1_IC_A_10
Joanna Banaś dr
Matematyka stosowana ze statystyką II
34.12:15
14:00
WI-1- 309 pro
S2_I_P_14
Piotr Błaszyński dr inż.
Kompilatory optymalizujące
35.12:15
14:00
WI-1- 310 lab
S1_I_L_210 A
Dariusz Burak dr inż.
Języki i paradygmaty programowania
36.12:15
14:00
WI-1- 308 lab
BP2_L_32 C_PDD
Łukasz Cieszyński mgr
Programowanie dokumentów dynamicznych
37.12:15
16:00
WI-1- 300 pro
BP6_P_36 B_pro
Jarosław Jankowski dr hab.inż.
Inżynierski projekt zespołowy - KPiUC
38.12:15
14:00
WI-1- 215 wyk
S1_IC_W_2
Magdalena Kieruzel dr
Zarządzanie projektami
39.12:15
14:00
WI-1- 303 lab
S1_IC_L_12 B
Jacek Klimaszewski mgr inż.
Analiza systemowa
40.12:15
14:00
WI-1- 129 aud
BP6_A_36_OZWMS
Joanna Kołodziejczyk dr inż.
Obliczenia z wykorzystaniem metod
41.12:15
14:00
WI-1- 317 lab
S1_IC_L_11 B
Agnieszka Konys dr inż.
Podstawy algorytmizacji i programowania
42.12:15
14:00
WI-1- 313 pro
BP1_P_31 B_PSB
Magdalena Krakowiak dr inż.
Programowanie serwerów baz danych
43.12:15
14:00
WI-1- 302 lab
BP2_L_32 A_AIW
Maciej Poliwoda dr inż.
Aplikacje internetowe w technologii .NET
44.12:15
14:00
WI-1- 304 lab
S1_IC_L_11 A
Maciej Roszkowski dr inż.
Systemy operacyjne
45.12:15
14:00
WI-1- 206 aud
S1_I_A_113
Leonard Rozenberg dr hab.inż.
Makro i mikroekonomia
46.12:15
14:00
WI-1- 315 lab
BP1_L_31 C_C#
Kamil Twarogal mgr inż.
Programowanie w języku C#

WI1, PONIEDZIAŁEK, 2018-03-19, godz: 14:15

LpGodzSalaNazwisko i imię
47.14:15
16:00
WI-1- 003 lab
S1_I_L_222 B
Piotr Buczyński dr
Bazy danych
48.14:15
16:00
WI-1- 310 lab
S1_I_L_222 A
Dariusz Burak dr inż.
Języki i paradygmaty programowania
49.14:15
16:00
WI-1- 315 lab
BP6_L_36 A_SiP
Artur Karczmarczyk mgr inż.
Systemy i platformy biznesu cyfrowego
50.14:15
16:00
WI-1- 129 aud
S1_IC_A_21
Magdalena Kieruzel dr
Zarządzanie projektami
51.14:15
16:00
WI-1- 309 lab
BP6_L_36 A_OZW
Joanna Kołodziejczyk dr inż.
Obliczenia z wykorzystaniem metod
52.14:15
18:00
WI-1- 007 pro
BP2_P_32 B_pro
Bartłomiej Małachowski dr inż.
Inżynierski projekt zespołowy - MCP
53.14:15
16:00
WI-1- 010 lab
BP2_L_32 A_TP2
Agnieszka Olejnik-Krugły dr inż.
Technologie poligraficzne II
54.14:15
16:00
WI-1- 316 lab
S1_I_L_220 A
Marcin Pietrzykowski mgr inż.
Wstęp do sztucznej inteligencji
55.14:15
16:00
WI-1- 302 lab
BP1_L_31 B_PAI
Maciej Poliwoda dr inż.
Programowanie aplikacji internetowych
56.14:15
16:00
WI-1- 200 aud
S1_I_A_111
Jan Rodziewicz-Bielewicz mgr inż.
Matematyka dyskretna
57.14:15
16:00
WI-1- 304 lab
S1_IC_L_20 B
Maciej Roszkowski dr inż.
Wirtualizacja i przetwarzanie rozproszone
58.14:15
16:00
WI-1- 206 aud
S1_I_A_112
Leonard Rozenberg dr hab.inż.
Makro i mikroekonomia
59.14:15
16:00
WI-1- 303 lab
S1_IC_L_20 A
Przemysław Różewski dr hab.inż.
Zarządzanie wiedzą
60.14:15
16:00
WI-1- 317 lab
BP1_L_31 A_C#
Kamil Twarogal mgr inż.
Programowanie w języku C#

WI1, PONIEDZIAŁEK, 2018-03-19, godz: 16:15

LpGodzSalaNazwisko i imię
61.16:15
18:00
WI-1- 129 pro
S1_I_P_32 A
Jarosław Jankowski dr hab.inż.
Pracownia dyplomowa I
62.16:15
18:00
WI-1- 128 wyk
BP6_W_36_SiPBC
Artur Karczmarczyk mgr inż.
Systemy i platformy biznesu cyfrowego
63.16:15
18:00
WI-1- 313 lab
BP1_L_31 A_Jav
Krzysztof Kraska dr inż.
Programowanie w języku Java
64.16:15
18:00
WI-1- 200 aud
S1_I_A_112
Jan Rodziewicz-Bielewicz mgr inż.
Matematyka dyskretna
65.16:15
18:00
WI-1- 304 lab
S1_IC_L_12 A
Maciej Roszkowski dr inż.
Systemy operacyjne
66.16:15
18:00
WI-1- 003 lab
S1_IC_L_11 B
Tomasz Zawiślak mgr
Archiwa cyfrowe

WI1, PONIEDZIAŁEK, 2018-03-19, godz: 18:15

LpGodzSalaNazwisko i imię
67.18:15
20:00
WI-1- 315 lab
BP6_L_36 B_SiP
Artur Karczmarczyk mgr inż.
Systemy i platformy biznesu cyfrowego
68.18:15
20:00
WI-1- 313 lab
BP1_L_31 B_Jav
Krzysztof Kraska dr inż.
Programowanie w języku Java
69.18:15
20:00
WI-1- 304 lab
S1_IC_L_21 A
Maciej Roszkowski dr inż.
Wirtualizacja i przetwarzanie rozproszone