Przejdź do treści
--

WI1, CZWARTEK, 2018-06-21, godz: 08:15

LpGodzSalaNazwisko i imię
1.08:15
10:00
WI-1- 307 lab
S1_IC_L_10 B
Piotr Buczyński dr
Inżynieria systemów informatycznych I
2.08:15
10:00
WI-1- 003 lab
S1_I_L_211 B
Łukasz Cieszyński mgr
Bazy danych
3.08:15
09:00
WI-1- 308 lab
S1_I_L_212 B
Leszek Drobiazgiewicz dr inż.
Metody optymalizacji
4.08:15
10:00
WI-1- 304 lab
S1_IC_L_21 A
Magdalena Kieruzel dr
Zarządzanie projektami
5.08:15
09:00
WI-1- 011 lab
S1_I_L_210 A
Przemysław Klęsk dr hab.inż.
Wstęp do sztucznej inteligencji
6.08:15
09:00
WI-1- 129 aud
BP6_A_36_OZWMS
Joanna Kołodziejczyk dr inż.
Obliczenia z wykorzystaniem metod
7.08:15
09:00
WI-1- 302 lab
BP2_L_32 A_PAI
Krzysztof Michalak dr inż.
Projektowanie aplikacji internetowych
8.08:15
10:00
WI-1- 310 lab
S1_I_L_111 B
Mirosław Mościcki dr inż.
Podstawy programowania
9.08:15
09:00
WI-1- 300 lab
S1_IC_L_20 A
Piotr Piela dr inż.
Modelowanie i symulacja komputerowa
10.08:15
09:00
WI-1- 316 lab
S1_I_L_211 A
Marcin Pietrzykowski mgr inż.
Wstęp do sztucznej inteligencji
11.08:15
09:00
WI-1- 206 aud
S1_I_A_123
Leonard Rozenberg dr hab.inż.
Makro i mikroekonomia
12.08:15
09:00
WI-1- 217 wyk
Er+_lato_1 sem
Wojciech Sałabun mgr inż.
Intro to Mathematical Programming
13.08:15
09:00
WI-1- 217 wyk
Er+_lato_2 sem
Wojciech Sałabun mgr inż.
Intro to Mathematical Programming
14.08:15
09:00
WI-1- 215 wyk
S1_IC_W_03
Teodor Skotarczak dr hab.
Prawo autorskie
15.08:15
10:00
WI-1- 313 lab
S1_I_L_213 B
Sławomir Wernikowski mgr inż.
Systemy operacyjne II

WI1, CZWARTEK, 2018-06-21, godz: 09:15

LpGodzSalaNazwisko i imię
16.09:15
10:00
WI-1- 303 lab
S1_I_L_210 A
Anna Barcz dr inż.
Metody optymalizacji
17.09:15
10:00
WI-1- 300 lab
S1_IC_L_11 B
Aneta Bera mgr inż.
Analiza systemowa
18.09:15
10:00
WI-1- 315 lab
S1_I_L_213 A
Dariusz Burak dr inż.
Języki i paradygmaty programowania
19.09:15
10:00
WI-1- 011 pro
S1_I_P_212 A
Mykhailo Fedorov dr inż.
Inżynieria oprogramowania
20.09:15
10:00
WI-1- 200 aud
BP6_A_36_ADIUM
Przemysław Klęsk dr hab.inż.
Analiza danych i uczenie maszynowe
21.09:15
10:00
WI-1- 308 lab
S1_IC_L_21 B
Piotr Piela dr inż.
Modelowanie i symulacja komputerowa
22.09:15
10:00
WI-1- 309 pro
Er+_lato_1 sem
Łukasz Radliński dr
Cloud programming
23.09:15
10:00
WI-1- 309 pro
Er+_lato_2 sem
Łukasz Radliński dr
Cloud programming
24.09:15
10:00
WI-1- 316 lab
BP1_L_31 B_TiJ
Walery Rogoza prof.dr hab.inż.
Techniki i języki programowania
25.09:15
10:00
WI-1- 206 pro
S1_IC_P_ 36 A
Leonard Rozenberg dr hab.inż.
Pracownia dyplomowa I
26.09:15
10:00
WI-1- 317 lab
S1_IC_L_12 A
Wojciech Sałabun mgr inż.
Archiwa cyfrowe

WI1, CZWARTEK, 2018-06-21, godz: 10:15

LpGodzSalaNazwisko i imię
27.10:15
11:00
WI-1- 128 wyk
lato_S2_I_W_ 0
Andrzej Banachowicz dr hab.inż.
Analiza systemowa
28.10:15
12:00
WI-1- 003 lab
S1_I_L_220 B
Kamil Bortko mgr
Bazy danych
29.10:15
12:00
WI-1- 315 lab
S1_I_L_223 A
Piotr Buczyński dr
Bazy danych
30.10:15
12:00
WI-1- 309 lab
BP2_L_32 A_PDD
Łukasz Cieszyński mgr
Programowanie dokumentów dynamicznych
31.10:15
11:00
WI-1- 308 lab
S1_I_L_221 B
Leszek Drobiazgiewicz dr inż.
Metody optymalizacji
32.10:15
11:00
WI-1- 300 lab
S1_I_L_222 B
Mykhailo Fedorov dr inż.
Inżynieria oprogramowania
33.10:15
12:00
WI-1- 304 lab
S1_IC_L_20 A
Magdalena Kieruzel dr
Zarządzanie projektami
34.10:15
11:00
WI-1- 011 lab
S1_I_L_223 B
Przemysław Klęsk dr hab.inż.
Wstęp do sztucznej inteligencji
35.10:15
11:00
WI-1- 317 lab
BP6_L_36 A_OZW
Joanna Kołodziejczyk dr inż.
Obliczenia z wykorzystaniem metod
36.10:15
12:00
WI-1- 010 lab
BP2_L_32 A_SPi
Mirosława Marciniak dr
Systemy projektowania i dystrybucji
37.10:15
11:00
WI-1- 302 pro
BP2_P_32 C_PAI
Krzysztof Michalak dr inż.
Projektowanie aplikacji internetowych
38.10:15
12:00
WI-1- 316 lab
S1_I_L_121 B
Mirosław Mościcki dr inż.
Podstawy programowania
39.10:15
11:00
WI-1- 129 lab
S1_IC_L_20 B
Piotr Piela dr inż.
Modelowanie i symulacja komputerowa
40.10:15
11:00
WI-1- 307 lab
BP1_L_31 A_TiJ
Walery Rogoza prof.dr hab.inż.
Techniki i języki programowania
41.10:15
11:00
WI-1- 206 aud
S1_I_A_114
Leonard Rozenberg dr hab.inż.
Makro i mikroekonomia
42.10:15
11:00
WI-1- 303 lab
S1_IC_L_12 A
Wojciech Sałabun mgr inż.
Archiwa cyfrowe
43.10:15
12:00
WI-1- 310 wyk
S2_I_W_16
Michał Twardochleb dr inż.
Zarządzanie ryzykiem projektów
44.10:15
12:00
WI-1- 313 lab
S1_I_L_221 A
Sławomir Wernikowski mgr inż.
Systemy operacyjne II

WI1, CZWARTEK, 2018-06-21, godz: 11:15

LpGodzSalaNazwisko i imię
45.11:15
12:00
WI-1- 215 wyk
S1_IC_W_01
Andrzej Banachowicz dr hab.inż.
Analiza systemowa
46.11:15
12:00
WI-1- 303 lab
S1_I_L_222 A
Anna Barcz dr inż.
Metody optymalizacji
47.11:15
12:00
WI-1- 300 lab
S1_I_L_223 B
Leszek Drobiazgiewicz dr inż.
Metody optymalizacji
48.11:15
12:00
WI-1- 011 pro
S1_I_P_222 B
Mykhailo Fedorov dr inż.
Inżynieria oprogramowania
49.11:15
12:00
WI-1- 200 wyk
BP6_W_36_MSIWG
Przemysław Klęsk dr hab.inż.
Metody sztucznej inteligencji w grach
50.11:15
12:00
WI-1- 302 lab
lato_S2_I_L_24
Magdalena Krakowiak dr inż.
Systemy zarządzania bazami i hurtowniami
51.11:15
12:00
WI-1- 206 aud
S1_I_A_111
Leonard Rozenberg dr hab.inż.
Makro i mikroekonomia
52.11:15
12:00
WI-1- 317 lab
S1_I_L_113 B
Wojciech Sałabun mgr inż.
Inżynierskie pakiety oprogramowania
53.11:15
12:00
WI-1- 307 lab
lato_S2_I_L_14
Kamil Twarogal mgr inż.
Programowanie sieciowe

WI1, CZWARTEK, 2018-06-21, godz: 12:15

LpGodzSalaNazwisko i imię
54.12:15
13:00
WI-1- 303 lab
S1_I_L_220 B
Anna Barcz dr inż.
Metody optymalizacji
55.12:15
14:00
WI-1- 003 lab
S1_I_L_211 A
Kamil Bortko mgr
Bazy danych
56.12:15
14:00
WI-1- 315 lab
S1_I_L_223 B
Piotr Buczyński dr
Bazy danych
57.12:15
13:00
WI-1- 308 lab
S1_I_L_211 B
Leszek Drobiazgiewicz dr inż.
Metody optymalizacji
58.12:15
13:00
WI-1- 300 lab
S1_I_L_210 A
Mykhailo Fedorov dr inż.
Inżynieria oprogramowania
59.12:15
14:00
WI-1- 304 lab
S1_IC_L_20 B
Magdalena Kieruzel dr
Zarządzanie projektami
60.12:15
13:00
WI-1- 200 wyk
BP6_W_36_ADIUM
Przemysław Klęsk dr hab.inż.
Analiza danych i uczenie maszynowe
61.12:15
13:00
WI-1- 010 lab
S1_IC_L_20 C
Mirosława Marciniak dr
Modelowanie i symulacja komputerowa
62.12:15
14:00
WI-1- 316 lab
S1_I_L_122 B
Mirosław Mościcki dr inż.
Podstawy programowania
63.12:15
13:00
WI-1- 317 lab
S1_IC_L_21 A
Piotr Piela dr inż.
Modelowanie i symulacja komputerowa
64.12:15
13:00
WI-1- 309 lab
S1_IC_L_21 A
Marcin Pietrzykowski mgr inż.
Metody sztucznej inteligencji
65.12:15
14:00
WI-1- 215 wyk
S1_I_W_11
Leonard Rozenberg dr hab.inż.
Makro i mikroekonomia
66.12:15
14:00
WI-1- 307 lab
S1_IC_L_10 A
Wojciech Sałabun mgr inż.
Archiwa cyfrowe
67.12:15
14:00
WI-1- 128 wyk
lato_S2_I_W_ 0
Bożena Śmiałkowska dr hab.
Modelowanie i analiza systemów
68.12:15
14:00
WI-1- 310 lab
S2_I_L_16
Michał Twardochleb dr inż.
Zarządzanie ryzykiem projektów
69.12:15
13:00
WI-1- 302 lab
S1_I_L_123 A
Kamil Twarogal mgr inż.
Podstawy programowania
70.12:15
14:00
WI-1- 313 lab
S1_I_L_213 A
Sławomir Wernikowski mgr inż.
Systemy operacyjne II

WI1, CZWARTEK, 2018-06-21, godz: 13:15

LpGodzSalaNazwisko i imię
71.13:15
14:00
WI-1- 303 lab
S1_IC_L_12 A
Aneta Bera mgr inż.
Analiza systemowa
72.13:15
14:00
WI-1- 302 lab
S1_I_L_220 B
Dariusz Burak dr inż.
Języki i paradygmaty programowania
73.13:15
14:00
WI-1- 300 lab
S1_I_L_221 A
Leszek Drobiazgiewicz dr inż.
Metody optymalizacji
74.13:15
14:00
WI-1- 011 pro
S1_I_P_222 A
Mykhailo Fedorov dr inż.
Inżynieria oprogramowania
75.13:15
14:00
WI-1- 317 lab
BP6_L_36 A_MSI
Przemysław Klęsk dr hab.inż.
Metody sztucznej inteligencji w grach
76.13:15
14:00
WI-1- 013 wyk
lato_S2_I_W_24
Magdalena Krakowiak dr inż.
Systemy zarządzania bazami i hurtowniami
77.13:15
14:00
WI-1- 206 wyk
BP2_W_32_SPiDT
Mirosława Marciniak dr
Systemy projektowania i dystrybucji
78.13:15
14:00
WI-1- 308 lab
BP2_L_32 C_PAI
Krzysztof Michalak dr inż.
Projektowanie aplikacji internetowych
79.13:15
14:00
WI-1- 129 wyk
Er+_lato_1 sem
Marcin Pluciński dr inż.
Artificial neural networks and their
80.13:15
14:00
WI-1- 129 wyk
Er+_lato_2 sem
Marcin Pluciński dr inż.
Artificial neural networks and their
81.13:15
14:00
WI-1- 309 lab
S1_I_L_123 A
Kamil Twarogal mgr inż.
Podstawy programowania

WI1, CZWARTEK, 2018-06-21, godz: 14:15

LpGodzSalaNazwisko i imię
82.14:15
15:00
WI-1- 129 aud
lato_S2_I_A_14
Andrzej Banachowicz dr hab.inż.
Analiza systemowa
83.14:15
16:00
WI-1- 003 lab
S1_I_L_221 A
Kamil Bortko mgr
Bazy danych
84.14:15
15:00
WI-1- 128 wyk
BP9_W_39_IRD
Marcin Gibert dr inż.
Internetowe repozytoria danych
85.14:15
15:00
WI-1- 013 wyk
S1_IC_W_2
Magdalena Kieruzel dr
Zarządzanie projektami
86.14:15
15:00
WI-1- 303 lab
BP6_L_36 A_ADI
Przemysław Klęsk dr hab.inż.
Analiza danych i uczenie maszynowe
87.14:15
16:00
WI-1- 010 lab
BP2_L_32 B_SPi
Mirosława Marciniak dr
Systemy projektowania i dystrybucji
88.14:15
15:00
WI-1- 308 lab
BP2_L_32 B_PAI
Krzysztof Michalak dr inż.
Projektowanie aplikacji internetowych
89.14:15
16:00
WI-1- 316 lab
S1_I_L_112 B
Mirosław Mościcki dr inż.
Podstawy programowania
90.14:15
15:00
WI-1- 317 lab
S1_I_L_213 B
Marcin Pietrzykowski mgr inż.
Wstęp do sztucznej inteligencji
91.14:15
16:00
WI-1- 300 lab
S1_IC_L_12 A
Marcin Prys mgr inż.
Inżynieria systemów informatycznych I
92.14:15
15:00
WI-1- 307 lab
Er+_lato_1 sem
Łukasz Radliński dr
Cloud programming
93.14:15
15:00
WI-1- 307 lab
Er+_lato_2 sem
Łukasz Radliński dr
Cloud programming
94.14:15
16:00
WI-1- 200 aud
S1_I_A_113
Jan Rodziewicz-Bielewicz mgr inż.
Matematyka dyskretna
95.14:15
16:00
WI-1- 215 wyk
S1_I_W_12
Leonard Rozenberg dr hab.inż.
Makro i mikroekonomia
96.14:15
15:00
WI-1- 315 lab
S1_I_L_111 A
Wojciech Sałabun mgr inż.
Inżynierskie pakiety oprogramowania
97.14:15
15:00
WI-1- 206 pro
S1_IC_P_ 32 A
Michał Twardochleb dr inż.
Pracownia dyplomowa I
98.14:15
16:00
WI-1- 309 lab
S1_I_L_114 A
Kamil Twarogal mgr inż.
Podstawy programowania
99.14:15
15:00
WI-1- 313 lab
BP1_L_31 C_PwJ
Sławomir Wernikowski mgr inż.
Programowanie w językach skryptowych

WI1, CZWARTEK, 2018-06-21, godz: 15:15

LpGodzSalaNazwisko i imię
100.15:15
16:00
WI-1- 315 lab
BP2_L_32 C_BHD
Piotr Buczyński dr
Bazy i hurtownie danych w Internecie
101.15:15
16:00
WI-1- 302 lab
S1_I_L_211 A
Dariusz Burak dr inż.
Języki i paradygmaty programowania
102.15:15
16:00
WI-1- 013 wyk
BP1_W_31_PSBD
Magdalena Krakowiak dr inż.
Programowanie serwerów baz danych
103.15:15
16:00
WI-1- 313 pro
BP2_P_32 B_PAI
Krzysztof Michalak dr inż.
Projektowanie aplikacji internetowych
104.15:15
16:00
WI-1- 307 lab
Er+_lato_1 sem
Marcin Pluciński dr inż.
Artificial neural networks and their
105.15:15
16:00
WI-1- 307 lab
Er+_lato_2 sem
Marcin Pluciński dr inż.
Artificial neural networks and their
106.15:15
16:00
WI-1- 308 lab
S2_I_L_14 A
Walery Rogoza prof.dr hab.inż.
Projektowanie systemów wieloagentowych
107.15:15
16:00
WI-1- 206 aud
BP6_A_36_LBWiI
Wojciech Sałabun mgr inż.
Lingwistyczne bazy wiedzy i ich

WI1, CZWARTEK, 2018-06-21, godz: 16:15

LpGodzSalaNazwisko i imię
108.16:15
17:00
WI-1- 313 lab
BP9_L_39 A_IRD
Marcin Gibert dr inż.
Internetowe repozytoria danych
109.16:15
17:00
WI-1- 310 lab
S1_IC_L_20 C
Magdalena Kieruzel dr
Zarządzanie projektami
110.16:15
18:00
WI-1- 200 aud
S1_I_A_121
Jan Rodziewicz-Bielewicz mgr inż.
Matematyka dyskretna
111.16:15
17:00
WI-1- 315 lab
S1_I_L_122 A
Wojciech Sałabun mgr inż.
Inżynierskie pakiety oprogramowania
112.16:15
18:00
WI-1- 316 lab
S1_I_L_114 B
Kamil Twarogal mgr inż.
Podstawy programowania
113.16:15
17:00
WI-1- 129 wyk
Er+_lato_1 sem
Tomasz Wierciński dr inż.
Java programming
114.16:15
17:00
WI-1- 129 wyk
Er+_lato_2 sem
Tomasz Wierciński dr inż.
Java programming
115.16:15
18:00
WI-1- 309 pro
S1_IC_P_20 A
Adam Żywotko mgr inż.
Projektowanie usług informatycznych

WI1, CZWARTEK, 2018-06-21, godz: 17:15

LpGodzSalaNazwisko i imię
116.17:15
18:00
WI-1- 215 wyk
BP2_W_32 _PDD
Artur Karczmarczyk mgr inż.
Programowanie dokumentów dynamicznych
117.17:15
18:00
WI-1- 206 wyk
Er+_lato_1 sem
Mirosław Mościcki dr inż.
Software Testing
118.17:15
18:00
WI-1- 206 wyk
Er+_lato_2 sem
Mirosław Mościcki dr inż.
Software Testing
119.17:15
18:00
WI-1- 317 lab
BP1_L_31 C_XML
Tomasz Wierciński dr inż.
Programowanie w języku XML

WI1, CZWARTEK, 2018-06-21, godz: 18:15

LpGodzSalaNazwisko i imię
120.18:15
20:00
WI-1- 316 lab
S1_I_L_110 A
Kamil Twarogal mgr inż.
Podstawy programowania
121.18:15
20:00
WI-1- 317 lab
Er+_lato_1 sem
Tomasz Wierciński dr inż.
Java programming
122.18:15
20:00
WI-1- 317 lab
Er+_lato_2 sem
Tomasz Wierciński dr inż.
Java programming

WI1, CZWARTEK, 2018-06-21, godz: 19:15

LpGodzSalaNazwisko i imię
123.19:15
20:00
WI-1- 302 lab
S2_I_L_14 A
Krzysztof Kraska dr inż.
Zaawansowane techniki programowania Java