Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Ogłoszenia dla pracowników

Przypominam o zbliżającym się terminie składania wniosków na konkursy: OPUS 19, Preludium 19 oraz nowym, finansowanym z funduszy norweskich konkursie POLS dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy.

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku, powinny swój zamiar zgłosić mailowo na adresy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na 3 tygodnie przed terminem w NCN, który w tym roku został wyznaczony na 16.06.2020 r.

Wstępną wersję wniosku (zawierającą opis, budżet i harmonogram), w celu jego sprawdzenia pod względem formalnym, Dział Projektów Naukowych prosi o dostarczenie do 02.06.2020.

 1. Czasopisma wschodzące z Emerging Source Citation Index – selekcja, wpływ i znaczenie.
 2. Jak poprawić brakujące cytowania i błędy w rekordach w Web of Science?
 3. Jak wybrać czasopismo do publikacji mojej pracy?
 4. Odnajdywanie właściwych informacji poprzez zaawansowane kwerendy.
 5. Czy ktoś przegląda Twoje publikacje w Web of Science?
 6. Jak zaoszczędzić tysiące godzin na badania?

Więcej informacji na stronach ZUT w Szczecinie.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs „Rzeczy są dla ludzi”, który zakłada finansowanie badań przemysłowych, prac rozwojowych i prac przedwdrożeniowych realizowanych przez:

 • jednostki naukowe;
 • przedsiębiorstwa;
 • konsorcja składające się z ww. podmiotów (maksymalnie 4).

Celem konkursu jest dofinansowanie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do poprawy jakości i zapewnienia niezależności życia osób ze szczególnymi potrzebami.

Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony będzie od 8 czerwca do 25 września 2020 roku (do godziny 16:00).

Szczegóły dostępne są na stronie: www.ncbr.gov.pl

 

RCIiTT ZUT zaprasza wszystkich pracowników naukowych, doktorantów, przedsiębiorców oraz reprezentantów innych podmiotów z woj. zachodniopomorskiego na zdalny dyżur ekspercki poświęcony możliwościom wsparcia dostępnym w ramach programu Horyzont 2020. 

Wydarzenie będzie okazją do uzyskania informacji m.in. na temat:

 • zasad uczestnictwa,
 • aktualnych i nadchodzących naborów wniosków,
 • możliwości przygotowania własnego projektu,
 • ofert współpracy proponowanych przez inne podmioty,
 • sposobności dołączenia do grona Ekspertów Komisji Europejskiej,
 • finansowania i rozliczania projektów,
 • poszukiwania partnerów.

Dyżur ekspercki, który poprowadzą konsultanci Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE w Szczecinie odbędzie się we wtorek, 26 maja 2020 r., w godz. 08:00-15:00.

Wydarzenie ma formę indywidualnych, 60-cio minutowych konsultacji on-line. Na dyżur obowiązuje wcześniejsza rejestracja. O przyjęciu uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z p. Angeliką Łysiak, specjalistą ds. programów ramowych UE, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 91 449 47 23.

Dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Jeżeli jesteś pracownikiem realizującym karierę zawodową i nie chcesz rezygnować z pracy a chciałbyś rozwijać swoją karierę naukową ‑ ZUT oferuje taką możliwość. W ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest szansa dla przedsiębiorców na rozwiązanie technologicznego problemu z którym zmaga się firma. Doktorant (skoncentrowany na rozwiązaniu konkretnego problemu technologicznego) będzie pracował w dwóch miejscach – w przedsiębiorstwie i jednostce naukowej (uczelni, instytucie badawczym) i co miesiąc będzie otrzymywał stypendium z MNiSW. Będzie miał także dwóch opiekunów merytorycznych – jednego wskazanego przez pracodawcę, drugiego – pochodzącego z jednostki naukowej.

Korzyści dla Doktoranta

 1. Możliwość rozwoju naukowego oraz uzyskanie stopnia doktora w przyszłości
 2. Doktorant otrzymuje stypendium z MNiSW.
 3. Możliwość wyższych zarobków w przyszłości

Korzyści dla firm

 1. Przewaga rynkowa w postaci uzyskania specjalisty posiadającego umiejętność wprowadzenia innowacji produktowej lub procesowej.
 2. Rozwinięcie prac B+R+I (badania+rozwój+innowacje).
 3. Budowanie przewagi rynkowej w postaci rozwijania know-how i wyższej aktywności patentowej.
 4. Rozwijanie projektów B+R oraz możliwość uzyskania dodatkowych środków na działalność z instytucji finansującej badania.
 5. Ustawy o innowacyjności (Firmy te – oprócz tego, że będą miały najlepszych specjalistów pracujących nad innowacyjnymi produktami lub usługami – będą mogły także odliczyć od podstawy opodatkowania 50% kosztów osobowych związanych z zatrudnieniem doktoranta. Wszystko dzięki tzw. pierwszej ustawie o innowacyjności. Druga ustawa o innowacyjności pozwala odliczyć firmom każdą złotówkę wydaną na badania i rozwój.)

Korzyści dla Uczelni

 1. Zawiązanie współpracy z przedsiębiorstwami.
 2. Transfer wiedzy do gospodarki.
 3. Możliwość uzyskania dofinansowania kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej.

Więcej o programie na stronie ZUT 

Tymczasowo dostępny jest nowy numer telefonu do administratorów sieci wydziałowej:

tel: +48 91 449 55 52  - przekierowany do mgr inż. Marka Federczyka

Nadal aktualny:
tel: +48 91 449 55 22 - przekierowany do Mariusza Zabraniaka

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegóły na stronie: Kontakt z Wydziałem Informatyki w okresie pandemii

Informujemy, że formularze wniosków dla konkursów OPUS 19, PRELUDIUM 19 oraz POLS są dostępne w systemie osf: https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do

NCBR przewidziało trzy podstawowe obszary tematyczne, w które wpisywać powinny się zgłaszane do dofinansowania projekty:

 • Diagnostyka – urządzenia do szybkiego wykrywania obecności koronawirusa.
 • Leczenie – badania nad wykorzystaniem istniejących lub nowych leków, a także prace nad szczepionką.
 • Profilaktyka – działania prewencyjne ograniczające rozprzestrzenianie się pandemii (w tym koronawirusa SARS-CoV-2) oraz działania na rzecz Polskiej tarczy antywirusowej: poprawy bezpieczeństwa biologicznego i ochrony społeczeństwa oraz wsparcie jego funkcjonowania w stanach zagrożenia epidemiologicznego.

O wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, zarówno MŚP, jak i duże firmy oraz konsorcja składające się z przedsiębiorców lub przedsiębiorców i jednostek naukowych. Warunkiem koniecznym do otrzymania grantu jest innowacyjność proponowanego rozwiązania co najmniej na poziomie krajowym, a także konieczność jego wdrożenia na rynek. Konkurs dedykowany jest projektom realizowanym na terenie całej Polski: 125 mln zł przeznaczonych zostanie na prowadzenie prac na terenach słabiej rozwiniętych (tj. poza województwem mazowieckim), a 75 mln zł w województwie mazowieckim.

Zgłoszone do dofinansowania w konkursie Szybka Ścieżka „Koronawirusy” projekty mogą obejmować badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe. Obligatoryjnym elementem są jedynie eksperymentalne prace rozwojowe. Minimalna wartość projektu w przypadku pojedynczego MŚP to 1 mln zł, a w przypadku dużych firm oraz konsorcjów 2 mln zł. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektów, współfinansowanych przez NCBR, nie może przekroczyć 50 mln euro. Dofinansowanie może wynieść aż do 80% wartości badań przemysłowych prowadzonych w projekcie. Wysokość dofinansowania zależna jest przede wszystkim od rodzaju podejmowanych działań oraz wielkości przedsiębiorstwa.

Nabór wniosków rozpocznie się 6 maja i potrwa do 31 grudnia 2020 r do godz. 12.00. Konkurs podzielony jest na 3 rundy: pierwsza potrwa od 6 maja do 5 czerwca 2020 r., druga od 6 czerwca do 24 lipca 2020 r., a trzecia od 25 lipca do 31 grudnia 2020 r. Ocena wniosków będzie przeprowadzana po zakończeniu każdej z rund i potrwa do 90 dni.

Szczegółowe informacje nt. konkursu dostępne będą na stronie NCBR: https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/ncbr-przeznacza-200-mln-zl-na-walke-z-koronawirusem-62201/

Konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy” finansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

NCN ogłasza konkurs pn. SZYBKA ŚCIEŻKA DOSTĘPU DO FUNDUSZY NA BADANIA NAD COVID-19. Konkurs skierowany jest do badaczy, którzy mogą poszerzyć wiedzę na temat sposobów diagnozy, leczenia, zapobiegania COVID-19 oraz na temat psychologicznych i społecznych skutków pandemii.

Ze względu na potrzebę szybkiego wspólnego działania naukowców na rzecz zrozumienia mechanizmu działania koronawirusa SARS-CoV-2, a także udoskonalenia testów diagnostycznych, znalezienia leków i łagodzenia skutków pandemii, uruchamiamy szybką ścieżkę dostępu do funduszy na badania nad COVID-19. W ramach konkursu finansowane będą przede wszystkim badania podstawowe związane z patofizjologią choroby, w tym takie, które mogą przyczynić się do podjęcia prac nad przyszłymi strategiami terapeutycznymi lub metodami diagnostycznymi COVID-19; badania nad mechanizmami zakażania, w tym sposobami ochrony pracowników służby zdrowia, oraz badania nad psychologicznymi i społecznymi skutkami pandemii i sposobami ich ograniczania (w tym polityką zdrowotną i organizacją opieki medycznej, etyką badań i opieki nad chorymi, społecznymi zachowaniami w pandemii).

Konkurs jest skierowany do badaczy mających udokumentowane osiągnięcia naukowe w tych obszarach i posiadających co najmniej stopień naukowy doktora. Warunkiem jest pełnienie, obecnie lub w przeszłości, roli kierownika co najmniej jednego projektu badawczego finansowanego w ramach konkursów NCN (OPUS, SONATINA, SONATA, SONATA BIS, HARMONIA, MAESTRO, SYMFONIA, POLONEZ) oraz międzynarodowych konkursów dwustronnych lub wielostronnych lub bycie laureatem innych prestiżowych konkursów międzynarodowych lub krajowych. Okres realizacji zaplanowanych badań może wynosić co najwyżej 18 miesięcy. Wyniki prac muszą być udostępniane powszechnie zaraz po ich uzyskaniu.

Wnioski wypełnione zgodnie z zakresem danych wymaganych w formularzu można składać w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Termin składania wniosków upływa 14 kwietnia br., zaś wyniki zostaną ogłoszone w pierwszej połowie maja.

Szczegóły: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-03-30-oglaszamy-konkurs-na-finansowanie-badan-nad-covid-19

W związku z panującą sytuacją Narodowe Centrum Nauki zwraca się z prośbą o przesyłanie wszelkiej korespondencji wyłącznie drogą elektroniczną. Centrum nie będzie przyjmowało korespondencji związanej z projektami naukowymi, stażami, stypendiami i działaniami naukowymi w formie papierowej nadanej od dnia 3 kwietnia 2020 r. aż do odwołania.

Wszelka dokumentacja dotycząca umów na realizację i finansowanie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, stypendiów doktorskich, działań naukowych (dalej „Umowy grantowe”) powinna być od ww. dnia wyłącznie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym właściwych osób i przesłana na adres ESP Centrum (/ncn/SkrytkaESP). Dotyczy to zarówno dokumentów, które Beneficjenci NCN zobowiązani są złożyć na podstawie zapisów Umów grantowych, jak i tych do złożenia których są uprawnieni.

W przypadku braku możliwości podpisania dokumentacji kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez kierownika projektu możliwe jest:

 1. gdy dokument powinien być podpisany tylko przez kierownika projektu - przesłanie do Centrum skanu/zdjęcia dokumentu odręcznie podpisanego przez kierownika projektu. Dokument taki powinien być wysłany na adres ESP Centrum lub mailowo do opiekuna projektu.
 2. gdy dokument powinien być jednocześnie podpisany przez kierownika projektu i osoby reprezentujące podmiot, w którym realizowana jest Umowa grantowa:
  - przesłanie (wyłącznie na adres ESP Centrum) podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby reprezentujące podmiot zeskanowanego dokumentu podpisanego odręcznie przez kierownika projektu lub
  - przesłanie (wyłącznie na adres ESP Centrum) dwóch plików: skanu/zdjęcia dokumentu podpisanego odręcznie przez kierownika projektu i tego samego dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób reprezentujących podmiot.

Po odwołaniu tego komunikatu dokumenty oryginalnie podpisane przez kierowników projektów będą musiały być dostarczone do Centrum na zasadach dotychczasowych, o czym Centrum bezzwłocznie poinformuje odrębnym komunikatem.

Powyższe zasady dotyczą Umów grantowych, w których zapisy wymagają przesyłania dokumentów w formie pisemnej (papierowej). Dokumenty dotyczące Umów grantowych, w których zapisy wymagają przesyłania dokumentów w formie elektronicznej muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym właściwych osób i przesłane na adres ESP Centrum.

Szczegóły na stronie: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-04-01-dostarczanie-dokumentow-do-ncn

Wózek dla Ewy

W tym trudnym czasie, pragnę przekazać Wam fantastyczną wiadomość i z całego serca podziękować wszystkim, którzy wsparli naszą Zrzutkę. Zaledwie w tydzień wspólnie zebraliśmy niezbędną kwotę. Ewa ma już swój wózek, który ułatwi jej życie i dzięki któremu będzie mogła sprawniej się poruszać, a przede wszystkim bardziej samodzielnie i komfortowo.

Zdjęcia, które przesłała Ewa są dowodem na to, że było warto.

 

Więcej o akcji "Wózek dla Ewy": https://www.wi.zut.edu.pl/pl/wydzial/informacje-o-wydziale/aktualnosci/zbi%C3%B3rka-na-pomoc-dla-pracowniczki-wydzia%C5%82u-informatyki

POLS - adresatami konkursu są badacze przyjeżdżający z zagranicy, z całego świata, którzy planują realizować swoje badania w Polsce. Kierownikiem projektu może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora, która przynajmniej dwa lata przed zamknięciem konkursu nie mieszkała, nie pracowała, nie studiowała ani nie kierowała projektem badawczym w Polsce. Naukowcy mogą wnioskować o finansowanie projektu mieszące się w przedziale od 100 do 200 tys. euro. W ramach grantu można zaplanować wynagrodzenia dla zespołu badawczego, amortyzację lub zakup aparatury, materiałów i usług, koszty wyjazdów i konferencji oraz inne koszty związane z realizacją projektu. Wysokość kosztów pośrednich w konkursie POLS wynosi 25% wnioskowanych środków na realizację projektu z uwzględnieniem wartości zakupionej aparatury naukowo-badawczej, lecz z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa. Badacze mogą zaplanować projekty trwające 12 lub 24 miesiące. W uzasadnionych przypadkach będzie możliwe przedłużenie okresu realizacji projektu, jednak musi się on zakończyć do 30 kwietnia 2024 r.
Ogłoszenie konkursu POLS: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/pols?language=en

OPUS 19 skierowany do naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Badacze składający w nim wnioski mogą zaplanować badania trwające 12, 24, 36 lub 48 miesięcy. Formuła konkursu została rozszerzona o ścieżkę dostępną wcześniej w konkursie HARMONIA, a zatem naukowcy mają możliwość ubiegania się o finansowanie projektów prowadzonych we współpracy międzynarodowej lub wielostronnej, a także realizowanych z wykorzystaniem wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Kierownikiem w konkursie OPUS może być osoba, która ma w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę naukową bądź jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe. Podczas realizacji badań kierownik projektu jest zobowiązany do przebywania na terenie Polski przez co najmniej połowę czasu trwania projektu. Na stanowisku typu post-doc nie mogą być zatrudniane osoby, które uzyskały stopień doktora w jednostce, w której planowana jest realizacja projektu. Koszty pośrednie mogą stanowić maksymalnie 20% kosztów bezpośrednich, a ich wysokość jest liczona od kosztów bezpośrednich z uwzględnieniem aparatury, urządzeń i oprogramowania. W OPUSIE nie ma określonej minimalnej ani maksymalnej wysokości budżetu projektu, a budżet całego konkursu wynosi aż 450 mln zł.
Ogłoszenie konkursu OPUS 19: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus19

PRELUDIUM 19 skierowane jest do osób nieposiadających stopnia naukowego doktora. Temat projektu może, lecz nie musi być powiązany z tematem planowanej rozprawy doktorskiej. Młodzi naukowcy mogą ubiegać się o finansowanie badań trwających 12, 24 lub 36 miesięcy. W zależności od czasu trwania projektu wysokość finansowania wynosi odpowiednio 70, 140 lub 210 tys. zł. Koszty pośrednie mogą stanowić maksymalnie 20% kosztów bezpośrednich, a począwszy od poprzedniej edycji konkursu ich wysokość jest liczona od kosztów bezpośrednich z uwzględnieniem aparatury, urządzeń i oprogramowania. W zespole realizującym badania oprócz kierownika projektu i opiekuna naukowego może się znaleźć tylko jeszcze jedna osoba. Podczas realizacji badań kierownik projektu jest zobowiązany do przebywania na terenie Polski przez co najmniej połowę czasu trwania projektu. Kierownikiem projektu PRELUDIUM można być tylko raz. Łącznie w konkursie do zdobycia jest 35 mln zł.
Ogłoszenie konkursu PRELUDIUM 19: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium19

Wnioski w konkursach ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki należy składać w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu OSF.
Termin składania wniosków upływa 16 czerwca 2020 r.

Informujemy, że raporty roczne z realizacji projektów badawczych i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora powinny zostać złożone w Centrum do 31.03.2020 r., a raporty końcowe w terminie wynikającym z umowy. W przypadku podmiotów, które z powodu zaistniałej sytuacji dotyczącej zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2 będą miały problem z dotrzymaniem powyższych terminów, Centrum dopuszcza możliwość złożenia raportów w terminie późniejszym: raporty roczne nie później niż 30.04.2020 r., raporty końcowe nie później niż 30 dni od pierwotnej daty złożenia wynikającej z umowy.

Proszę śledzić komunikaty na stronie NCN.