Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Jesteśmy samorządem studentów Wydziału Informatyki ZUT w Szczecinie.

W składzie naszego samorządu jest obecnie sześciu studentów. Na co dzień pełnimy obowiązki studenta, a po za zajęciach działamy na rzecz uczelni i studentów. Między innymi zajmujemy się:

 • doradzaniem studentom w różnych sprawach związanych z uczelnią,
 • pomocą w kontaktach z Wykładowcami,
 • organizowaniem wydarzeń uczelnianych i wydziałowych,
 • wprowadzaniem zmian lub poprawek w regulaminach i planach studiów,
 • wprowadzaniem ulepszeń i udogodnień infrastruktury wydziałowej i uczelnianej,
 • szerzeniem dobrego słowa o studentach poprzez angażowanie się w inicjatywy społeczne i kulturalne.

Staramy się zapewnić studentom przyjazne i wygodne warunki studiowania w miarę naszych możliwości. Jesteśmy otwarci na każde propozycje oraz pomoc. Zachęcamy do włączania się w aktywność poza zajęciami oraz współpracy z nami i kołami naukowymi na naszym wydziale.

Aktualny skład Sejmiku Wydziałowego Samorządu Studentów WI ZUT:

 • Jakub Dagil - Przewodniczący, delegat PSS
 • Maciej Marek - Wiceprzewodniczący
 • Patryk Szczodrowski - Sekretarz, delegat PSS
 • Krzysztof Bieniek - Członek
 • Krzysztof Dąbrowski - Członek
 • Jerzy Grzelak - Członek
 • Edward Lisowski - Członek
 • Adrian Przybysz - Członek
 • Monika Rozmarynowska - Członek
 • Marcin Wrzos - Członek

Więcej informacji o działalności samorządu można znaleźć na jego stronie internetowej: samorzadwi.zut.edu.pl