Formularz wyszukiwania
Zaloguj
Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Baza dydaktyczno-badawcza

Laboratoria dydaktyczne i ich wyposażenie

Szkielet sieci laboratoryjnej Wydziału Informatyki stanowi okablowanie strukturalne zbudowane w technologii ModTap w oparciu o skrętkę UTP kat.5e oraz światłowody jedno i wielomodowe. Urządzenia sieciowe pracują w technologii Ethernet począwszy od przełączników sieciowych pracujących z prędkością 1 Gb/s / 10 Gb/s. Wszystkie urządzenia są zarządzane poprzez protokół SNMP. W obrębie budynku możliwy jest również dostęp do zasobów sieci wydziałowej poprzez urządzenia bezprzewodowe WiFi z wykorzystaniem sieci ZUT i EDUROAM.

sieć ZUT i EDUROAM

Wydział posiada 150 serwerów (w tym 100 serwerów klasy BLADE) zapewniających niezbędne usługi sieciowe. W skład infrastruktury wchodzą także serwery przeznaczone do systemów obliczeniowych i wirtualizacyjnych. W większości pracują one pod kontrolą systemów operacyjnych Novell Suse, Windows 2016 Server, Ubuntu GNU/Linux tworząc środowisko heterogeniczne, które zarządzane jest poprzez usługi katalogowe ActiveDirectory.

Środowisko to charakteryzuje się pojedynczym kontem i hasłem zsynchronizowanym z kontem ZUT do wszystkich usług wydziałowych jak również centralnym składowaniem danych i ustawień użytkowników z wykorzystaniem technologii SAN oraz macierzy dyskowej o łącznej pojemności ponad 100 TB przestrzeni efektywnej, co pozwala na pracę z dowolnego komputera pod dowolnym oferowanym przez wydział systemem operacyjnym, zawsze na własnym koncie i dostępem do swoich danych.

 sieć Wydziału Informatyki

Wydział Informatyki posiada podpisane umowy licencyjne z firmami Microsoft (IT Academy), Novell (CLA) oraz Corel. Pozwala to na eksploatację różnego rodzaju oprogramowania na bardzo korzystnych zasadach zarówno na systemach informatycznych wydziału jak i przez studentów w domu. Aktualnie uruchamiane są usługi dostępowe w ramach chmury Microsoft gdzie dostępne będą dodatkowe usługi miedzy innymi takie jak:

 • Office 365
 • MS Office pro dla pracowników i studentów
 • Usługi PIM – w tym Poczta,Kalendarz,Zadania,itp. w chmurze Microsoft
 • Przestrzeń OneDrive

Wydział posiada następujące oprogramowanie przeznaczone do zajęć dydaktycznych:

 • Matlab – Windows/Unix licencje z puli ZUT,
 • C++ Builder – Windows 32 licencje,
 • Delphi – Windows 32 licencje,
 • JBuilder – Windows 32 licencje,
 • Visual Studio – Windows nieograniczona liczba licencje,
 • Visual Studio .NET – Windows nieograniczona liczba licencje,
 • Opnet IT Guru – Windows nieograniczona liczba licencje,
 • Surfer – Windows 25 licencje,
 • Scade – Windows nieograniczona liczba licencji,
 • Esterel – Windows/Linux nieograniczona liczba licencji,
 • AutoCAD – Windows licencje z puli ZUT,
 • FuzzyTECH – Windows nieograniczona liczba licencji,
 • Macrologic – Windows licencje,
 • PSpice – Windows nieograniczona liczba licencji,
 • CorelDraw – Windows 24 licencje,
 • MS Office Pro PL –Windows 200 licencji,
 • PageMaker PL –Windows 20 licencji,
 • FoxPro-DOS licencji PL, 6 licencji EN,
 • MathCad -Windows 12 licencji,
 • Cisco ConfigMaker – Windows Free,
 • Gcc – Windows/Unix-GNU,
 • Cygwin – Windows-GNU,
 • PhotoShop – Windows 20 licencji,
 • MacroSoft –Windows/Unix 10 licencji,
 • Aris Easy Design – 12 licencji
 • ArcGis – Windows / Linux 25 licencji,
 • ArcGis developer kit – Windows / Linux 25 licencji
 • AcrobatReader-Windows/Unix Free,
 • PoseidonUML-Windows/Unix Free dla edukacji,
 • Gimp-Unix-GNU,
 • Quanta-Unix-GNU,
 • Mc-Unix-GNU,
 • Dia-Unix-GNU,
 • Gnuplot-Unix-GNU,
 • Gdb-Unix-GNU,
 • Gprolog-Unix-GNU,
 • Octave-Unix-GNU,
 • PostgreSQL-Unix-GNU,
 • Pvm-Unix-GNU,
 • Xpvm-Unix-GNU,
 • Rcs-Unix-GNU,
 • Scilab-Unix-GNU,
 • Xwpe-Unix-GNU,
 • OpenOffice-Unix-GNU,
 • Mozilla-Unix-GNU,
 • Netscape-Unix-GNU,
 • Omni-Unix-GNU,
 • Argouml-Unix-GNU,
 • Sis-Unix-GNU.

oraz wiele innych

Laboratoria ogólnego zastosowania w ilości 18 pomieszczeń wyposażonych w stanowiska komputerowe i terminalowe po 12 w każdym służą ogólnym celom dydaktycznym dla wszystkich przedmiotów. Łącznie to 216 stanowisk komputerowych. Jesteśmy w trakcie modernizacji zaplecza teleinformatycznego w zakresie ilości stanowisk komputerowych w laboratoriach ogólnodostępnym na 14-to stanowiskowe oraz rozbudowy zaplecza serwerowego o nową maszynę terminali Windows dużej mocy (72 cores, 512GB RAM) oraz przestrzeni pamięci masowej z wykorzystaniem technologii AST (Automated Storage Tiering) oraz deduplikacji o przestrzeni efektywnej ponad 100 TB. W ramach technologii wirtualizacyjnych wykorzystywany jest Vmware 4.1 , co do którego trwają prace nad jego aktualizacją lub wymianą pozwalającą na uruchomienie systemów operacyjnych powyżej Windows 2008r2 oraz Ubuntu 16.04 LTS.